Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Documents
Inici
Votació de la urgència de l'aprovació inicial de la modificació puntual del POUM en els sòls urbanitzables SUD-1, SUD-2, SUD-3 i SUND-7.
00:01:57
Votació de la urgència de l'aprovació de l'adjudicació del contracte de concessió de serveis del Centre de Dia.
00:06:21
Part resolutiva
00:07:49
Aprovació de l'acta de la sessió anterior
00:07:55
Expedient 782/2019. Aprovació definitiva del Reglament orgànic municipal (ROM)
00:08:16
Expedient 770/2019. Aprovació definitiva del Reglament de participació ciutadana de Calaf
00:10:19
Expedient 775/2019. Aprovació inicial del Reglament del control horari
00:10:45
Expedient 510/2019. Aprovació del Compte General del pressupost de l'exercici 2018
00:11:34
Expedient 1170/2019. Aprovació del compte de gestió i recaptació de l'ORGT per als exercicis 2014 i 2018
00:12:37
Expedient 837/2018. Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM en els sòls urbanitzables SUD-1, SUD-2, SUD-3 i SUND-7.
00:13:33
Expedient 635/2019. Aprovació de l'adjudicació del contracte de concessió de serveis del Centre de Dia
00:28:49
Moció en suport a la Llei 24/2015 i contra el tall de subministrament elèctric a les famílies amb deute, per part d'Endesa i altres companyies que presenta el Grup Municipal de Junts per Calaf - Acord municipal
00:36:51
Activitat de control
00:41:20
Donar compte dels decrets d'alcaldia
00:41:21
Donar compte de l'acta número 4 de Junta de Govern de 2019.
00:52:26
Precs i preguntes
00:54:02
Inicio de la sesión  Inici
00:00:01   1 Intervenció
1  Votació de la urgència de l'aprovació inicial de la modificació puntual del POUM en els sòls urbanitzables SUD-1, SUD-2, SUD-3 i SUND-7.
00:01:57   5 Intervencions
2  Votació de la urgència de l'aprovació de l'adjudicació del contracte de concessió de serveis del Centre de Dia.
00:06:21   7 Intervencions
A)  Part resolutiva
00:07:49   Sense intervencions
3  Aprovació de l'acta de la sessió anterior
00:07:55   1 Intervenció
4  Expedient 782/2019. Aprovació definitiva del Reglament orgànic municipal (ROM)
00:08:16   5 Intervencions
5  Expedient 770/2019. Aprovació definitiva del Reglament de participació ciutadana de Calaf
00:10:19   5 Intervencions
6  Expedient 775/2019. Aprovació inicial del Reglament del control horari
00:10:45   5 Intervencions
7  Expedient 510/2019. Aprovació del Compte General del pressupost de l'exercici 2018
00:11:34   5 Intervencions
8  Expedient 1170/2019. Aprovació del compte de gestió i recaptació de l'ORGT per als exercicis 2014 i 2018
00:12:37   5 Intervencions
9  Expedient 837/2018. Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM en els sòls urbanitzables SUD-1, SUD-2, SUD-3 i SUND-7.
00:13:33   20 Intervencions
10  Expedient 635/2019. Aprovació de l'adjudicació del contracte de concessió de serveis del Centre de Dia
00:28:49   5 Intervencions
11  Moció en suport a la Llei 24/2015 i contra el tall de subministrament elèctric a les famílies amb deute, per part d'Endesa i altres companyies que presenta el Grup Municipal de Junts per Calaf - Acord municipal
00:36:51   7 Intervencions
B)  Activitat de control
00:41:20   Sense intervencions
12  Donar compte dels decrets d'alcaldia
00:41:21   43 Intervencions
13  Donar compte de l'acta número 4 de Junta de Govern de 2019.
00:52:26   3 Intervencions
C)  Precs i preguntes
00:54:02   35 Intervencions
Fin de la sesión  Fi
01:14:20   Sense intervencions
<