Sessió plenària ordinària dilluns 23 de setembre de 2019

Durada: 01:25:10
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
2022
2023
2024
2025
Ajuntament de calaf
Carmen Arrojo Maroto
Concurs
ordenances fiscals
Sorteig eleccions
Inicio de la sesión Inici
  00:00:01 1 Intervenció
1 Votació de la urgència de l'aprovació inicial de la modificació puntual del POUM en els sòls urbanitzables SUD-1, SUD-2, SUD-3 i SUND-7.
  00:01:57 5 Intervencions
2 Votació de la urgència de l'aprovació de l'adjudicació del contracte de concessió de serveis del Centre de Dia.
  00:06:21 7 Intervencions
A) Part resolutiva
  00:07:49 Sense intervencions
3 Aprovació de l'acta de la sessió anterior
  00:07:55 1 Intervenció
4 Expedient 782/2019. Aprovació definitiva del Reglament orgànic municipal (ROM)
  00:08:16 5 Intervencions
5 Expedient 770/2019. Aprovació definitiva del Reglament de participació ciutadana de Calaf
  00:10:19 5 Intervencions
6 Expedient 775/2019. Aprovació inicial del Reglament del control horari
  00:10:45 5 Intervencions
7 Expedient 510/2019. Aprovació del Compte General del pressupost de l'exercici 2018
  00:11:34 5 Intervencions
8 Expedient 1170/2019. Aprovació del compte de gestió i recaptació de l'ORGT per als exercicis 2014 i 2018
  00:12:37 5 Intervencions
9 Expedient 837/2018. Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM en els sòls urbanitzables SUD-1, SUD-2, SUD-3 i SUND-7.
  00:13:33 20 Intervencions
10 Expedient 635/2019. Aprovació de l'adjudicació del contracte de concessió de serveis del Centre de Dia
  00:28:49 5 Intervencions
11 Moció en suport a la Llei 24/2015 i contra el tall de subministrament elèctric a les famílies amb deute, per part d'Endesa i altres companyies que presenta el Grup Municipal de Junts per Calaf - Acord municipal
  00:36:51 7 Intervencions
B) Activitat de control
  00:41:20 Sense intervencions
12 Donar compte dels decrets d'alcaldia
  00:41:21 43 Intervencions
13 Donar compte de l'acta número 4 de Junta de Govern de 2019.
  00:52:26 3 Intervencions
C) Precs i preguntes
  00:54:02 35 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:14:20 Sense intervencions