Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Documents
Inici
Part resolutiva
00:03:31
Expedient 1212/2019. Acte del sorteig dels membres de les meses electorals per a les Eleccions a les Corts Generals del dia 10 de novembre de 2019.
00:03:32
Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 23 de setembre de 2019.
00:09:39
Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària del dia 15 d'octubre de 2019.
00:10:16
Expedient 895/2019. Aprovació del procediment de revisió d'ofici del contracte programa de 2 d'octubre de 2013 i conveni amb Aigües de Manresa.
00:10:40
Expedient 1256/2019. Aprovació provisional de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020.
00:12:55
Expedient 1280/2019. Aprovació de la Modificació de Crèdit núm. 9_2019. Transferència i generació de crèdit.
00:30:19
Expedient 1284/2019. Aprovació del Pla estratègic 2019-2029.
00:37:31
Expedient 1044/2019. Aprovació de la proposta de declaració de BCIL del campanar i la parròquia de Sant Jaume.
00:49:59
Moció pel reconeixement de les dones deportades als camps de concentració nazis.
00:51:24
Activitat de control
00:58:56
Donar compte dels decrets d'alcaldia.
00:58:58
Donar compte de les actes números 5 i 6 de Junta de Govern de 2019.
01:07:01
Donar compte del decret d'esmena de l'aprovació de l'estructura d'àrees de l'organització municipal.
01:07:38
Quedar assabentat de la renúncia de la senyora Guillermina Ruich Cera com a regidora.
01:08:12
Precs i preguntes
01:08:41
Inicio de la sesión  Inici
00:03:20   1 Intervenció
A)  Part resolutiva
00:03:31   Sense intervencions
1  Expedient 1212/2019. Acte del sorteig dels membres de les meses electorals per a les Eleccions a les Corts Generals del dia 10 de novembre de 2019.
00:03:32   1 Intervenció
2  Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 23 de setembre de 2019.
00:09:39   3 Intervencions
3  Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària del dia 15 d'octubre de 2019.
00:10:16   3 Intervencions
4  Expedient 895/2019. Aprovació del procediment de revisió d'ofici del contracte programa de 2 d'octubre de 2013 i conveni amb Aigües de Manresa.
00:10:40   5 Intervencions
5  Expedient 1256/2019. Aprovació provisional de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020.
00:12:55   12 Intervencions
6  Expedient 1280/2019. Aprovació de la Modificació de Crèdit núm. 9_2019. Transferència i generació de crèdit.
00:30:19   15 Intervencions
7  Expedient 1284/2019. Aprovació del Pla estratègic 2019-2029.
00:37:31   11 Intervencions
8  Expedient 1044/2019. Aprovació de la proposta de declaració de BCIL del campanar i la parròquia de Sant Jaume.
00:49:59   5 Intervencions
9  Moció pel reconeixement de les dones deportades als camps de concentració nazis.
00:51:24   9 Intervencions
B)  Activitat de control
00:58:56   Sense intervencions
10  Donar compte dels decrets d'alcaldia.
00:58:58   9 Intervencions
11  Donar compte de les actes números 5 i 6 de Junta de Govern de 2019.
01:07:01   3 Intervencions
12  Donar compte del decret d'esmena de l'aprovació de l'estructura d'àrees de l'organització municipal.
01:07:38   3 Intervencions
13  Quedar assabentat de la renúncia de la senyora Guillermina Ruich Cera com a regidora.
01:08:12   3 Intervencions
C)  Precs i preguntes
01:08:41   7 Intervencions
Fin de la sesión  Fi
01:12:10   Sense intervencions
<