Sessió plenària ordinària dilluns 21 d'octubre de 2019

Durada: 01:12:34
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
2022
2023
2024
2025
Ajuntament de calaf
Carmen Arrojo Maroto
Concurs
ordenances fiscals
Sorteig eleccions
Inicio de la sesión Inici
  00:03:20 1 Intervenció
A) Part resolutiva
  00:03:31 Sense intervencions
1 Expedient 1212/2019. Acte del sorteig dels membres de les meses electorals per a les Eleccions a les Corts Generals del dia 10 de novembre de 2019.
  00:03:32 1 Intervenció
2 Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 23 de setembre de 2019.
  00:09:39 3 Intervencions
3 Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària del dia 15 d'octubre de 2019.
  00:10:16 3 Intervencions
4 Expedient 895/2019. Aprovació del procediment de revisió d'ofici del contracte programa de 2 d'octubre de 2013 i conveni amb Aigües de Manresa.
  00:10:40 5 Intervencions
5 Expedient 1256/2019. Aprovació provisional de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020.
  00:12:55 12 Intervencions
6 Expedient 1280/2019. Aprovació de la Modificació de Crèdit núm. 9_2019. Transferència i generació de crèdit.
  00:30:19 15 Intervencions
7 Expedient 1284/2019. Aprovació del Pla estratègic 2019-2029.
  00:37:31 11 Intervencions
8 Expedient 1044/2019. Aprovació de la proposta de declaració de BCIL del campanar i la parròquia de Sant Jaume.
  00:49:59 5 Intervencions
9 Moció pel reconeixement de les dones deportades als camps de concentració nazis.
  00:51:24 9 Intervencions
B) Activitat de control
  00:58:56 Sense intervencions
10 Donar compte dels decrets d'alcaldia.
  00:58:58 9 Intervencions
11 Donar compte de les actes números 5 i 6 de Junta de Govern de 2019.
  01:07:01 3 Intervencions
12 Donar compte del decret d'esmena de l'aprovació de l'estructura d'àrees de l'organització municipal.
  01:07:38 3 Intervencions
13 Quedar assabentat de la renúncia de la senyora Guillermina Ruich Cera com a regidora.
  01:08:12 3 Intervencions
C) Precs i preguntes
  01:08:41 7 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:12:10 Sense intervencions