Sessió plenària Extraordinària dimecres 30 d'octubre de 2019

Durada: 00:39:12
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
2022
2023
2024
2025
Ajuntament de calaf
Carmen Arrojo Maroto
Concurs
ordenances fiscals
Sorteig eleccions
Inicio de la sesión Inici
  00:00:08 1 Intervenció
1 Expedient 1354/2019. Conveni Urbanístic entre l'Ajuntament de Calaf i Campa de Calaf, S.A. en relació a les cessions anticipades d'aprofitament del sector de planejament del POUM de Calaf SUD-3.
  00:00:27 49 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:39:06 Sense intervencions