Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Documents
Inici
Part resolutiva
00:01:22
Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 21 d'octubre de 2019.
00:01:25
Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària del dia 30 d'octubre de 2019.
00:01:46
Expedient 1309/2019. Aprovació inicial del Pressupost 2020.
00:02:04
Expedient 1357/2019. Adhesió al contracte derivat 2015.05-d02 de l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les Entitats Locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l'empresa Endesa energía, SAU (EXP. 2015.05.D01).
00:18:12
Expedient 1415/2019. Aprovació de la proposta de declaració de Bé Cultural d'Interès Local de l'edifici de l'Associació Cultural Recreativa Unió Calafina.
00:18:48
Moció per adherir-se a l'Associació de municipis afectat per la línia ferroviària R-12 (Lleida-Manresa).
00:19:10
Activitat de control
00:20:21
Donar compte dels decrets d'alcaldia.
00:20:23
Donar compte de les actes números 7 i 8 de Junta de Govern de 2019.
00:33:52
Precs i preguntes
00:37:03
Inicio de la sesión  Inici
00:00:09   3 Intervencions
A)  Part resolutiva
00:01:22   Sense intervencions
1  Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 21 d'octubre de 2019.
00:01:25   1 Intervenció
2  Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària del dia 30 d'octubre de 2019.
00:01:46   1 Intervenció
3  Expedient 1309/2019. Aprovació inicial del Pressupost 2020.
00:02:04   15 Intervencions
4  Expedient 1357/2019. Adhesió al contracte derivat 2015.05-d02 de l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les Entitats Locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l'empresa Endesa energía, SAU (EXP. 2015.05.D01).
00:18:12   1 Intervenció
5  Expedient 1415/2019. Aprovació de la proposta de declaració de Bé Cultural d'Interès Local de l'edifici de l'Associació Cultural Recreativa Unió Calafina.
00:18:48   1 Intervenció
6  Moció per adherir-se a l'Associació de municipis afectat per la línia ferroviària R-12 (Lleida-Manresa).
00:19:10   3 Intervencions
B)  Activitat de control
00:20:21   Sense intervencions
7  Donar compte dels decrets d'alcaldia.
00:20:23   15 Intervencions
8  Donar compte de les actes números 7 i 8 de Junta de Govern de 2019.
00:33:52   11 Intervencions
C)  Precs i preguntes
00:37:03   7 Intervencions
Fin de la sesión  Fi
00:40:06   Sense intervencions
<