Sessió plenària ordinària dilluns 18 de novembre de 2019

Durada: 00:40:16
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
2022
2023
2024
2025
Ajuntament de calaf
Carmen Arrojo Maroto
Concurs
ordenances fiscals
Sorteig eleccions
Inicio de la sesión Inici
  00:00:09 3 Intervencions
A) Part resolutiva
  00:01:22 Sense intervencions
1 Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 21 d'octubre de 2019.
  00:01:25 1 Intervenció
2 Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària del dia 30 d'octubre de 2019.
  00:01:46 1 Intervenció
3 Expedient 1309/2019. Aprovació inicial del Pressupost 2020.
  00:02:04 15 Intervencions
4 Expedient 1357/2019. Adhesió al contracte derivat 2015.05-d02 de l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les Entitats Locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l'empresa Endesa energía, SAU (EXP. 2015.05.D01).
  00:18:12 1 Intervenció
5 Expedient 1415/2019. Aprovació de la proposta de declaració de Bé Cultural d'Interès Local de l'edifici de l'Associació Cultural Recreativa Unió Calafina.
  00:18:48 1 Intervenció
6 Moció per adherir-se a l'Associació de municipis afectat per la línia ferroviària R-12 (Lleida-Manresa).
  00:19:10 3 Intervencions
B) Activitat de control
  00:20:21 Sense intervencions
7 Donar compte dels decrets d'alcaldia.
  00:20:23 15 Intervencions
8 Donar compte de les actes números 7 i 8 de Junta de Govern de 2019.
  00:33:52 11 Intervencions
C) Precs i preguntes
  00:37:03 7 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:40:06 Sense intervencions