Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Documents
Inici
Votació de la urgència de dues mocions: Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Calaf - Acord Municipal per reclamar la nul·litat de la sentència i la llibertat immediata d'Oriol Junqueras i la resta de presos i preses polítiques i Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Catalunya contra la sentència del TSJC al MHP Quim Torra.
00:03:06
Part resolutiva
Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
00:04:05
Expedient 1256/2019. Aprovació definitiva de les ordenances fiscals 2020.
00:04:32
Expedient 1541/2019. Bonificació del 95% de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana "Cal Matrícules".
00:04:57
Expedient 1495/2019. Modificació del complement específic de la plaça de secretaria intervenció.
00:08:17
Expedient 272/2019 Adjudicació de la concessió per a l'ús privatiu d'un bé de domini públic per a la construcció i explotació d'un edifici destinat a tanatori.
00:10:51
Moció per declarar la vila de Calaf, municipi feminista.
00:19:30
Moció per al retorn social del rescat bancari i per garantir l'accés a l'habitatge social.
00:32:21
Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Calaf - Acord Municipal per reclamar la nul·litat de la sentència i la llibertat immediata d'Oriol Junqueras i la resta de presos i preses polítiques.
00:35:18
Moció que presenta el Grup Municipal de junts per Catalunya contra la sentència del TSJC al MHP Quim Torra.
Activitat de control
Donar compte dels decrets d'alcaldia.
Donar compte de l'acta número 9 de Junta de Govern de 2019.
Precs i preguntes
00:37:45
Inicio de la sesión  Inici
00:00:00   3 Intervencions
1  Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
00:03:06   1 Intervenció
2  Expedient 1256/2019. Aprovació definitiva de les ordenances fiscals 2020.
00:04:05   1 Intervenció
3  Expedient 1541/2019. Bonificació del 95% de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 'Cal Matrícules'.
00:04:32   1 Intervenció
4  Expedient 1495/2019. Modificació del complement específic de la plaça de secretaria intervenció.
00:04:57   6 Intervencions
5  Expedient 272/2019 Adjudicació de la concessió per a l'ús privatiu d'un bé de domini públic per a la construcció i explotació d'un edifici destinat a tanatori.
00:08:17   3 Intervencions
6  Moció per declarar la vila de Calaf, municipi feminista.
00:10:51   4 Intervencions
7  Moció per al retorn social del rescat bancari i per garantir l'accés a l'habitatge social.
00:19:30   7 Intervencions
8  Donar compte dels decrets d'alcaldia.
00:32:21   5 Intervencions
C)  Precs i preguntes
00:35:09   7 Intervencions
9  Donar compte de l'acta número 9 de Junta de Govern de 2019.
00:35:10   3 Intervencions
Fin de la sesión  Fi
00:48:41   Sense intervencions
<