Sessió plenària ordinària dijous 19 de desembre de 2019

Durada: 00:48:40
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
2022
2023
2024
2025
Ajuntament de calaf
Carmen Arrojo Maroto
Concurs
ordenances fiscals
Sorteig eleccions
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 3 Intervencions
1 Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
  00:03:06 1 Intervenció
2 Expedient 1256/2019. Aprovació definitiva de les ordenances fiscals 2020.
  00:04:05 1 Intervenció
3 Expedient 1541/2019. Bonificació del 95% de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana "Cal Matrícules".
  00:04:32 1 Intervenció
4 Expedient 1495/2019. Modificació del complement específic de la plaça de secretaria intervenció.
  00:04:57 6 Intervencions
5 Expedient 272/2019 Adjudicació de la concessió per a l'ús privatiu d'un bé de domini públic per a la construcció i explotació d'un edifici destinat a tanatori.
  00:08:17 3 Intervencions
6 Moció per declarar la vila de Calaf, municipi feminista.
  00:10:51 4 Intervencions
7 Moció per al retorn social del rescat bancari i per garantir l'accés a l'habitatge social.
  00:19:30 7 Intervencions
8 Donar compte dels decrets d'alcaldia.
  00:32:21 5 Intervencions
C) Precs i preguntes
  00:35:09 7 Intervencions
9 Donar compte de l'acta número 9 de Junta de Govern de 2019.
  00:35:10 3 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:48:41 Sense intervencions