Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Documents
Inici
Votació de la urgència de l'aprovació definitiva del procediment de revisió d'ofici del contracte programa amb Aigües de Manresa i de la declaració d'aquesta com a mitjà propi.
00:03:08
Part resolutiva
00:06:07
Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
00:06:11
Expedient 941/2019. Sol·licitud de cessió del tram de la Carretera B-300
00:06:25
Expedient 88/2020. Aprovació de l'encomana de gestió de l'AGIPH (Assumpció de la Gestió Informatitzada del Padró d'Habitants dels ens locals) a favor de la Diputació de Barcelona i del conveni a formalitzar d'acord amb el conveni-tipus actualitzat.
00:09:34
Expedient 68/2020. Prosposta d'aprovació del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Calaf i el Servei Català de Trànsit sobre l'assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes.
00:10:13
Expedient 1541/2019. Declaració d'especial interès i utilitat municipal de l'activitat econòmica de la finca Cal Matrícules.
00:15:39
Expedient 150/2020. Adhesió a l'Associació de Municipis Catalans per a la recollida selectiva porta a porta.
00:19:56
Expedient 1496/2019. Aprovació inicial de l'Ordenança Municipal reguladora de la neteja i tancament de solars i terrenys i de la pavimentació i rebaix de voreres.
00:21:22
Expedient 768/2019. Aprovació de la desafectació del parc de bombers.
00:23:05
Expedient 157/2020. Adequació de les retribucions de l'exercici 2020.
00:30:05
Expedient 726/2019. Modificació del ple del cartipàs per increment de retribució dels càrrecs electes.
00:31:27
Expedient 184/2020. Modificació de Crèdit 1/2020.
00:53:53
Expedient 895/2019. Aprovació definitiva del procediment de revisió d'ofici del contracte programa amb Aigües de Manresa i de la declaració d'aquesta com a mitjà propi.
00:58:21
Activitat de control
01:10:57
Donar compte dels decrets d'alcaldia.
01:10:59
Donar compte de les actes número 10, 11 i 12 de Junta de Govern de 2019.
01:23:59
Precs i preguntes
01:27:36
Inicio de la sesión  Inici
00:02:01   3 Intervencions
1  Votació de la urgència de l'aprovació definitiva del procediment de revisió d'ofici del contracte programa amb Aigües de Manresa i de la declaració d'aquesta com a mitjà propi.
00:03:08   5 Intervencions
A)  Part resolutiva
00:06:07   1 Intervenció
2  Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
00:06:11   1 Intervenció
3  Expedient 941/2019. Sol·licitud de cessió del tram de la Carretera B-300
00:06:25   10 Intervencions
4  Expedient 88/2020. Aprovació de l'encomana de gestió de l'AGIPH (Assumpció de la Gestió Informatitzada del Padró d'Habitants dels ens locals) a favor de la Diputació de Barcelona i del conveni a formalitzar d'acord amb el conveni-tipus actualitzat.
00:09:34   5 Intervencions
5  Expedient 68/2020. Prosposta d'aprovació del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Calaf i el Servei Català de Trànsit sobre l'assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes.
00:10:13   7 Intervencions
6  Expedient 1541/2019. Declaració d'especial interès i utilitat municipal de l'activitat econòmica de la finca Cal Matrícules.
00:15:39   11 Intervencions
7  Expedient 150/2020. Adhesió a l'Associació de Municipis Catalans per a la recollida selectiva porta a porta.
00:19:56   5 Intervencions
8  Expedient 1496/2019. Aprovació inicial de l'Ordenança Municipal reguladora de la neteja i tancament de solars i terrenys i de la pavimentació i rebaix de voreres.
00:21:22   5 Intervencions
9  Expedient 768/2019. Aprovació de la desafectació del parc de bombers.
00:23:05   11 Intervencions
10  Expedient 157/2020. Adequació de les retribucions de l'exercici 2020.
00:30:05   3 Intervencions
11  Expedient 726/2019. Modificació del ple del cartipàs per increment de retribució dels càrrecs electes.
00:31:27   21 Intervencions
12  Expedient 184/2020. Modificació de Crèdit 1/2020.
00:53:53   7 Intervencions
13  Expedient 895/2019. Aprovació definitiva del procediment de revisió d'ofici del contracte programa amb Aigües de Manresa i de la declaració d'aquesta com a mitjà propi.
00:58:21   7 Intervencions
B)  Activitat de control
01:10:57   Sense intervencions
14  Donar compte dels decrets d'alcaldia.
01:10:59   12 Intervencions
15  Donar compte de les actes número 10, 11 i 12 de Junta de Govern de 2019.
01:23:59   6 Intervencions
C)  Precs i preguntes
01:27:36   35 Intervencions
Fin de la sesión  Fi
02:02:39   Sense intervencions
<