Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Documents
Inici
Part resolutiva
Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
Expedient 659/2020. Aprovació de la modificació de Crèdit 10_2020. Transferència de Crèdit.
Expedient 660/2020. Aprovació de la modificació de Crèdit 11_2020. Generació de Crèdit.
Expedient 571/2020. Aprovació reglament regulador de la senyalització del casc antic "Nom de les cases".
Expedient 150/2020. Adhesió a la compra agregada de l'Associació de municipis catalans de recollida selectiva porta a porta.
Expedient 640/2020. Autorització de compatibilitat de l'alcalde per a l'exercici de l'activitat pública docent de professor associat de la Universitat Autònoma de Barcelona el curs acadèmic 2020-2021.
Moció de suport a les lluites per a l'eliminació de la discriminació racial presentada pel grup Junts per Calaf - Acord Municipal.
Moció en defensa de l'espai públic presentada pel grup Junts per Calaf - Acord Municipal.
Moció en commemoració del 28J, Dia Internacional de l'Alliberament o l'orgull LGTBI presentada pel grup Junts per Calaf - Acord Municipal.
Activitat de control
Donar compte dels decrets d'alcaldia.
Donar compte de l'acta número 2 de Junta de Govern de 2020.
Quedar assabentat de la renúncia del senyor Jordi Fitó Giralt com a regidor.
Precs i preguntes
<