Sessió plenària ordinària dilluns 22 de juny de 2020

Durada: 01:53:18
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
2022
2023
2024
2025
Ajuntament de calaf
Carmen Arrojo Maroto
Concurs
ordenances fiscals
Sorteig eleccions

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

Part resolutiva
Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
Expedient 659/2020. Aprovació de la modificació de Crèdit 10_2020. Transferència de Crèdit.
Expedient 660/2020. Aprovació de la modificació de Crèdit 11_2020. Generació de Crèdit.
Expedient 571/2020. Aprovació reglament regulador de la senyalització del casc antic "Nom de les cases".
Expedient 150/2020. Adhesió a la compra agregada de l'Associació de municipis catalans de recollida selectiva porta a porta.
Expedient 640/2020. Autorització de compatibilitat de l'alcalde per a l'exercici de l'activitat pública docent de professor associat de la Universitat Autònoma de Barcelona el curs acadèmic 2020-2021.
Moció de suport a les lluites per a l'eliminació de la discriminació racial presentada pel grup Junts per Calaf - Acord Municipal.
Moció en defensa de l'espai públic presentada pel grup Junts per Calaf - Acord Municipal.
Moció en commemoració del 28J, Dia Internacional de l'Alliberament o l'orgull LGTBI presentada pel grup Junts per Calaf - Acord Municipal.
Activitat de control
Donar compte dels decrets d'alcaldia.
Donar compte de l'acta número 2 de Junta de Govern de 2020.
Quedar assabentat de la renúncia del senyor Jordi Fitó Giralt com a regidor.
Precs i preguntes