Sessió plenària ordinària dilluns 20 de juliol de 2020

Durada: 01:34:59
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
2022
2023
2024
2025
Ajuntament de calaf
Carmen Arrojo Maroto
Concurs
ordenances fiscals
Sorteig eleccions
A) Part resolutiva
  00:00:13 Sense intervencions
1 Presa de possessió de la Sra. Teresa Maria Bujons Lloret com regidora.
  00:00:17 11 Intervencions
2 Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
  00:03:52 1 Intervenció
3 Expedient 760/2020. Aprovació de la revisió anual del Padró d'Habitants del municipi de Calaf a 1 de gener de 2020.
  00:04:22 7 Intervencions
4 Expedient 707/2020. Aprovació de les festes locals de Calaf per a l'any 2021.
  00:06:04 3 Intervencions
5 Expedient 784/2020. Aprovació inicial de la modificació del Reglament orgànic municipal.
  00:06:56 7 Intervencions
6 Expedient 691/2020. Adhesió al Pacte dels Alcaldes i les Alcaldesses pel Clima i l'Energia.
  00:08:58 9 Intervencions
7 Expedient 798/2020. Aprovació inicial de l'Ordenança específica reguladora de les beques culturals.
  00:12:29 5 Intervencions
8 Expedient 797/2020. Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la concessió d'ajuts excepcionals destinats a estudiants de famílies que no disposen de connexió wifi a les seves llars.
  00:14:38 13 Intervencions
9 Expedient 548/2020. Aprovació del Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023.
  00:19:35 4 Intervencions