Sessió plenària ordinària dilluns 28 de setembre de 2020

Durada: 02:09:50
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
2022
2023
2024
2025
Ajuntament de calaf
Carmen Arrojo Maroto
Concurs
ordenances fiscals
Sorteig eleccions

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

Part resolutiva
Votació de la urgència del punt: Expedient 1064/2020. Aprovació de la modificació de Crèdit 12_2020. Generació de crèdit.
Votació de la urgència del punt: Moció de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d'inhabilitació del President de la Generalitat de Catalunya presentada pels grups: Junts per Calaf - Acord Municipal i Junts per Catalunya.
Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 20 de juliol de 2020.
Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària del dia 10 d'agost de 2020.
Expedient 825/2019. Aprovació del nou nomenament dels representants municipals en el plenari de la Mancomunitat per a l'atenció dels minusvàlids psíquics de la Comarca de l'Anoia.
Expedient 826/2019. Aprovació de la modificació en els membres que formen part de la Comissió Especial de Comptes.
Expedient 642/2020. Aprovació definitiva del Compte General del Pressupost de l'exercici 2019.
Expedient 845/2019. Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Calaf sobre els comunicacions realitzades mitjançant la xarxa Rescat en l'àmbit dels vigilants municipals.
Moció per a la suficiència financera dels Ens locals presentada pel grup Junts per Calaf - Acord Municipal.
Expedient 1064/2020. Aprovació de la modificació de Crèdit 12_2020. Generació de crèdit.
Moció de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d'inhabilitació del President de la Generalitat de Catalunya pels grups: Junts per Calaf - Acord Municipal i Junts per Catalunya.
Activitat de control
Donar compte dels decrets d'alcaldia.
Donar compte de l'acta número 3 de Junta de Govern de 2020.
Precs i preguntes
Part resolutiva
Votació de la urgència del punt: Expedient 1064/2020. Aprovació de la modificació de Crèdit 12_2020. Generació de crèdit.
Votació de la urgència del punt: Moció de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d'inhabilitació del President de la Generalitat de Catalunya presentada pels grups: Junts per Calaf - Acord Municipal i Junts per Catalunya.
Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 20 de juliol de 2020.
Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària del dia 10 d'agost de 2020.
Expedient 825/2019. Aprovació del nou nomenament dels representants municipals en el plenari de la Mancomunitat per a l'atenció dels minusvàlids psíquics de la Comarca de l'Anoia.
Expedient 826/2019. Aprovació de la modificació en els membres que formen part de la Comissió Especial de Comptes.
Expedient 642/2020. Aprovació definitiva del Compte General del Pressupost de l'exercici 2019.
Expedient 845/2019. Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Calaf sobre els comunicacions realitzades mitjançant la xarxa Rescat en l'àmbit dels vigilants municipals.
Moció per a la suficiència financera dels Ens locals presentada pel grup Junts per Calaf - Acord Municipal.
Expedient 1064/2020. Aprovació de la modificació de Crèdit 12_2020. Generació de crèdit.
Moció de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d'inhabilitació del President de la Generalitat de Catalunya pels grups: Junts per Calaf - Acord Municipal i Junts per Catalunya.
Activitat de control
Donar compte dels decrets d'alcaldia.
Donar compte de l'acta número 3 de Junta de Govern de 2020.
Precs i preguntes