Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Documents
Inici
Part resolutiva
00:02:55
Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
00:02:56
Expedient 1089/2020. Nomenament del Jutge/essa de pau, titular i suplent, del municipi de Calaf.
00:04:18
Expedient 1171/2020. Ratificació del nomenament de secretària suplent del Jutjat de Pau.
00:06:01
Expedient 1209/2020. Aprovació Pla Local de Joventut 2021-2024.
00:07:41
Expedient 1188/2020. Modificació del complement específic de la plaça d'auxiliar administrativa de l'Àrea social.
00:12:22
Expedient 1235/2020. Aprovació de la modificació de Crèdit 14_2020. Alienació de béns.
00:17:00
Expedient 898/2020. Aprovació d'alienació de diversos terrenys propietat de l'Ajuntament
00:21:01
Expedient 1269/2020. Aprovació de la bonificació de l'IBI de l'Associació Cultural Recreativa Unió Calafina.
00:23:00
Expedient 553/2020. Modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 22. Taxa per la prestació d'ensenyaments especials en establiments municipals.
00:25:18
Activitat de control
00:27:23
Donar compte dels decrets d'alcaldia.
00:27:25
Donar compte de l'acta número 5 de Junta de Govern de 2020.
00:44:00
Precs i preguntes
00:47:06
A)  Part resolutiva
00:02:55   Sense intervencions
1  Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
00:02:56   13 Intervencions
2  Expedient 1089/2020. Nomenament del Jutge/essa de pau, titular i suplent, del municipi de Calaf.
00:04:18   7 Intervencions
3  Expedient 1171/2020. Ratificació del nomenament de secretària suplent del Jutjat de Pau.
00:06:01   7 Intervencions
4  Expedient 1209/2020. Aprovació Pla Local de Joventut 2021-2024.
00:07:41   9 Intervencions
5  Expedient 1188/2020. Modificació del complement específic de la plaça d'auxiliar administrativa de l'Àrea social.
00:12:22   14 Intervencions
6  Expedient 1235/2020. Aprovació de la modificació de Crèdit 14_2020. Alienació de béns.
00:17:00   19 Intervencions
7  Expedient 898/2020. Aprovació d'alienació de diversos terrenys propietat de l'Ajuntament
00:21:01   7 Intervencions
8  Expedient 1269/2020. Aprovació de la bonificació de l'IBI de l'Associació Cultural Recreativa Unió Calafina.
00:23:00   7 Intervencions
9  Expedient 553/2020. Modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 22. Taxa per la prestació d'ensenyaments especials en establiments municipals.
00:25:18   7 Intervencions
B)  Activitat de control
00:27:23   Sense intervencions
10  Donar compte dels decrets d'alcaldia.
00:27:25   63 Intervencions
11  Donar compte de l'acta número 5 de Junta de Govern de 2020.
00:44:00   18 Intervencions
C)  Precs i preguntes
00:47:06   37 Intervencions
<