Sessió plenària ordinària dilluns 24 de maig de 2021

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
2022
2023
2024
2025
Ajuntament de calaf
Carmen Arrojo Maroto
Concurs
ordenances fiscals
Sorteig eleccions

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

Part resolutiva
Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 26 d'abril de 2021.
Expedient 549/2021. Aprovació de la modificació de Crèdit 13_2021. Generació de Crèdit i Transferència de Crèdit.
Expedient 497/2020. Aprovació inicial de l'Ordenança Municipal reguladora del mercat de venda no sedentària de Calaf.
Activitat de control
Donar compte dels decrets d'alcaldia.
Donar compte de l'acta número 3 de Junta de Govern de 2021.
Precs i preguntes