Sessió plenària ordinària dilluns 19 de juliol de 2021

Durada:
Portada de la institución
2022
2023
2024
2025
Ajuntament de calaf
Carmen Arrojo Maroto
Concurs
ordenances fiscals
Sorteig eleccions

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

Part resolutiva
Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 28 de juny de 2021.
Expedient 910/2021. Aprovació de les festes locals de Calaf per a l'any 2022.
Expedient 855/2021. Aprovació de la modificació de Crèdit 16_2021. Suplement i Generació de Crèdit.
Expedient 890/2021. Aprovació primera pròrroga del contracte de concessió de serveis del centre de dia.
Expedient 761/2021. Aprovació de la bonificació de la taxa de l'ICIO de l'Institut Alexandre de Riquer. (OBM 15/21).
Expedient 845/2019. Aprovació del nou Conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Calaf sobre els comunicacions realitzades mitjançant la xarxa Rescat en l'àmbit dels vigilants municipals.
Moció per a la reorganització de la zona tarifària a l'Anoia i que tots els pobles de la comarca siguin zona 1 fins a Igualada presentada pels grups municipals de Junts per Calaf - Acord Municipal, Junts per Catalunya i GIC.
Moció en defensa de la unitat de la llengua catalana presentada pel grup municipal de Junts per Catalunya.
Activitat de control
Donar compte dels decrets d'alcaldia.
Donar compte de l'acta número 5 de Junta de Govern de 2021.
Donar compte del PMP i de l'execució trimestral del primer i segon trimestre del 2021.
Precs i preguntes