Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Documents
Inici
Part resolutiva
Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 19 de juliol de 2021.
Expedient 645/2021. Aprovació del Compte General del pressupost de l'exercici 2020.
Expedient 995/2021. Aprovació de la Modificació de Crèdit núm. 17_2021. Suplement i Generació de Crèdit.
00:12:29
Expedient 786/2021. Aprovació definitiva de la relació individualitzada de béns a ocupar (Cal Martorell).
00:12:35
Moció referent a la liquidació del model de finançament de l'exercici 2020 presentada pels grups municipals de Junts per Calaf-Acord Municipal, Junts per Catalunya i GIC.
00:15:11
Activitat de control
Donar compte dels decrets d'alcaldia.
00:24:03
Donar compte de l'acta número 6 de Junta de Govern de 2021.
00:52:27
Expedient 502/2019. Assabentat: Execució de sentència de l'acord de ple de data 12 de novembre de 2018 pel qual s'aprova la moció d'adhesió a la resolució 92/XII del Parlament.
00:55:29
Quedar assabentat de la renúncia del senyor Tomàs Agulló Lloret com a regidor.
00:56:49
Precs i preguntes
01:01:54
Inicio de la sesión  Inici
00:00:01   6 Intervencions
3  Expedient 995/2021. Aprovació de la Modificació de Crèdit núm. 17_2021. Suplement i Generació de Crèdit.
00:06:55   14 Intervencions
4  Expedient 786/2021. Aprovació definitiva de la relació individualitzada de béns a ocupar (Cal Martorell).
00:12:28   3 Intervencions
5  Moció referent a la liquidació del model de finançament de l'exercici 2020 presentada pels grups municipals de Junts per Calaf-Acord Municipal, Junts per Catalunya i GIC.
00:12:31   5 Intervencions
6  Donar compte dels decrets d'alcaldia.
00:24:03   36 Intervencions
7  Donar compte de l'acta número 6 de Junta de Govern de 2021.
00:52:27   4 Intervencions
8  Expedient 502/2019. Assabentat: Execució de sentència de l'acord de ple de data 12 de novembre de 2018 pel qual s'aprova la moció d'adhesió a la resolució 92/XII del Parlament.
00:55:29   Sense intervencions
9  Quedar assabentat de la renúncia del senyor Tomàs Agulló Lloret com a regidor.
00:56:49   5 Intervencions
C)  Precs i preguntes
01:01:54   25 Intervencions
Fin de la sesión  Fi
01:29:53   Sense intervencions
<