Sessió plenària ordinària dilluns 27 de setembre de 2021

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
2022
2023
2024
2025
Ajuntament de calaf
Carmen Arrojo Maroto
Concurs
ordenances fiscals
Sorteig eleccions
Inicio de la sesión Inici
  00:00:01 6 Intervencions
3 Expedient 995/2021. Aprovació de la Modificació de Crèdit núm. 17_2021. Suplement i Generació de Crèdit.
  00:06:55 14 Intervencions
4 Expedient 786/2021. Aprovació definitiva de la relació individualitzada de béns a ocupar (Cal Martorell).
  00:12:28 3 Intervencions
5 Moció referent a la liquidació del model de finançament de l'exercici 2020 presentada pels grups municipals de Junts per Calaf-Acord Municipal, Junts per Catalunya i GIC.
  00:12:31 5 Intervencions
6 Donar compte dels decrets d'alcaldia.
  00:24:03 36 Intervencions
7 Donar compte de l'acta número 6 de Junta de Govern de 2021.
  00:52:27 4 Intervencions
8 Expedient 502/2019. Assabentat: Execució de sentència de l'acord de ple de data 12 de novembre de 2018 pel qual s'aprova la moció d'adhesió a la resolució 92/XII del Parlament.
  00:55:29 Sense intervencions
9 Quedar assabentat de la renúncia del senyor Tomàs Agulló Lloret com a regidor.
  00:56:49 5 Intervencions
C) Precs i preguntes
  01:01:54 25 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:29:53 Sense intervencions