Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Documents
Inici
Part resolutiva
Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 27 de setembre de 2021.
Expedient 1243/2021. Aprovació de la modificació de Crèdit 19_2021. Transferència de Crèdit.
00:04:07
Expedient 1252/2021. Aprovació de la modificació de Crèdit. 20_2021. Generació de Crèdit.
00:04:38
Expedient 1172/2021. Aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'exercici 2022 i ss.
00:05:14
Expedient 1250/2021. Aprovació de la compatibilitat de l'enginyer.
00:22:08
Activitat de control
00:23:53
Presa de possessió de la Sr. Sergi Fitó Giralt com regidor.
Donar compte dels decrets d'alcaldia.
00:23:56
Donar compte de l'acta número 7 de Junta de Govern de 2021.
00:34:29
Assabentat de l'auto conforme el TSJC planteja qüestió d'inconstitucionalitat davant el TC en el procediment judicial de reclamació a la Generalitat del deute amb l'escola bressol municipal.
00:34:39
Precs i preguntes
00:36:37
Inicio de la sesión  Inici
00:00:00   6 Intervencions
2  Expedient 1243/2021. Aprovació de la modificació de Crèdit 19_2021. Transferència de Crèdit.
00:04:07   1 Intervenció
3  Expedient 1252/2021. Aprovació de la modificació de Crèdit. 20_2021. Generació de Crèdit.
00:04:38   2 Intervencions
4  Expedient 1172/2021. Aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'exercici 2022 i ss.
00:05:14   19 Intervencions
5  Expedient 1250/2021. Aprovació de la compatibilitat de l'enginyer.
00:22:08   5 Intervencions
B)  Activitat de control
00:23:53   Sense intervencions
7  Donar compte dels decrets d'alcaldia.
00:23:56   21 Intervencions
8  Donar compte de l'acta número 7 de Junta de Govern de 2021.
00:34:29   Sense intervencions
9  Assabentat de l'auto conforme el TSJC planteja qüestió d'inconstitucionalitat davant el TC en el procediment judicial de reclamació a la Generalitat del deute amb l'escola bressol municipal.
00:34:39   5 Intervencions
C)  Precs i preguntes
00:36:37   25 Intervencions
Fin de la sesión  Fi
00:56:54   Sense intervencions
<