Sessió plenària ordinària dilluns 25 d'octubre de 2021

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
2022
2023
2024
2025
Ajuntament de calaf
Carmen Arrojo Maroto
Concurs
ordenances fiscals
Sorteig eleccions
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 6 Intervencions
2 Expedient 1243/2021. Aprovació de la modificació de Crèdit 19_2021. Transferència de Crèdit.
  00:04:07 1 Intervenció
3 Expedient 1252/2021. Aprovació de la modificació de Crèdit. 20_2021. Generació de Crèdit.
  00:04:38 2 Intervencions
4 Expedient 1172/2021. Aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'exercici 2022 i ss.
  00:05:14 19 Intervencions
5 Expedient 1250/2021. Aprovació de la compatibilitat de l'enginyer.
  00:22:08 5 Intervencions
B) Activitat de control
  00:23:53 Sense intervencions
7 Donar compte dels decrets d'alcaldia.
  00:23:56 21 Intervencions
8 Donar compte de l'acta número 7 de Junta de Govern de 2021.
  00:34:29 Sense intervencions
9 Assabentat de l'auto conforme el TSJC planteja qüestió d'inconstitucionalitat davant el TC en el procediment judicial de reclamació a la Generalitat del deute amb l'escola bressol municipal.
  00:34:39 5 Intervencions
C) Precs i preguntes
  00:36:37 25 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:56:54 Sense intervencions