Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Documents
Inici
Part resolutiva
00:00:19
Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 25 d'octubre de 2021.
00:00:19
Expedient 1380/2021. Aprovació de la modificació de Crèdit. 21_2021. Generació de Crèdit.
00:00:41
Expedient 1290/2021. Aprovació inicial del Pressupost General, de la plantilla de personal i del catàleg retributiu per a l'exercici 2022.
00:01:58
Expedient 1248/2021. Aprovació del Projecte executiu per la renovació i millora de l'enllumenat públic exterior de Calaf.
00:06:03
Expedient 164/2021. Aprovació del contracte mixt de subministrament i serveis per l´abastament domiciliari d´aigua potable i clavegueram al municipi de Calaf - SIAC- .
00:16:36
Expedient 175/2021. Aprovació provisional de la Modificació Puntual del POUM de modificació del condicionant d'ampliació de construccions vinculades a explotacions de recursos naturals.
00:33:30
Expedient 1405/2021. Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM de Calaf per modificació de l'article 192 PMU 3 Cal Anguera.
00:35:37
Moció en relació a la nova normativa que regula l'Impost de la Plusvàlua presentada pel Grup Municipal de Junts per Calaf-Acord Municipal.
00:40:14
Activitat de control
00:43:10
Donar compte dels decrets d'alcaldia.
00:45:12
Donar compte de l'acta número 8 de Junta de Govern de 2021.
00:54:37
Precs i preguntes
00:54:53
Inicio de la sesión  Inici
00:00:10   Sense intervencions
A)  Part resolutiva
00:00:19   Sense intervencions
1  Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 25 d'octubre de 2021.
00:00:19   1 Intervenció
2  Expedient 1380/2021. Aprovació de la modificació de Crèdit. 21_2021. Generació de Crèdit.
00:00:41   6 Intervencions
3  Expedient 1290/2021. Aprovació inicial del Pressupost General, de la plantilla de personal i del catàleg retributiu per a l'exercici 2022.
00:01:58   9 Intervencions
4  Expedient 1248/2021. Aprovació del Projecte executiu per la renovació i millora de l'enllumenat públic exterior de Calaf.
00:06:03   28 Intervencions
5  Expedient 164/2021. Aprovació del contracte mixt de subministrament i serveis per l´abastament domiciliari d´aigua potable i clavegueram al municipi de Calaf - SIAC- .
00:16:36   58 Intervencions
6  Expedient 175/2021. Aprovació provisional de la Modificació Puntual del POUM de modificació del condicionant d'ampliació de construccions vinculades a explotacions de recursos naturals.
00:33:30   7 Intervencions
7  Expedient 1405/2021. Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM de Calaf per modificació de l'article 192 PMU 3 Cal Anguera.
00:35:37   15 Intervencions
8  Moció en relació a la nova normativa que regula l'Impost de la Plusvàlua presentada pel Grup Municipal de Junts per Calaf-Acord Municipal.
00:40:14   14 Intervencions
B)  Activitat de control
00:43:10   Sense intervencions
9  Donar compte dels decrets d'alcaldia.
00:45:12   30 Intervencions
10  Donar compte de l'acta número 8 de Junta de Govern de 2021.
00:54:37   1 Intervenció
C)  Precs i preguntes
00:54:53   63 Intervencions
Fin de la sesión  Fi
01:31:16   Sense intervencions
<