Sessió plenària ordinària dilluns 22 de novembre de 2021

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
2022
2023
2024
2025
Ajuntament de calaf
Carmen Arrojo Maroto
Concurs
ordenances fiscals
Sorteig eleccions
Inicio de la sesión Inici
  00:00:10 Sense intervencions
A) Part resolutiva
  00:00:19 Sense intervencions
1 Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 25 d'octubre de 2021.
  00:00:19 1 Intervenció
2 Expedient 1380/2021. Aprovació de la modificació de Crèdit. 21_2021. Generació de Crèdit.
  00:00:41 6 Intervencions
3 Expedient 1290/2021. Aprovació inicial del Pressupost General, de la plantilla de personal i del catàleg retributiu per a l'exercici 2022.
  00:01:58 9 Intervencions
4 Expedient 1248/2021. Aprovació del Projecte executiu per la renovació i millora de l'enllumenat públic exterior de Calaf.
  00:06:03 28 Intervencions
5 Expedient 164/2021. Aprovació del contracte mixt de subministrament i serveis per l´abastament domiciliari d´aigua potable i clavegueram al municipi de Calaf - SIAC- .
  00:16:36 58 Intervencions
6 Expedient 175/2021. Aprovació provisional de la Modificació Puntual del POUM de modificació del condicionant d'ampliació de construccions vinculades a explotacions de recursos naturals.
  00:33:30 7 Intervencions
7 Expedient 1405/2021. Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM de Calaf per modificació de l'article 192 PMU 3 Cal Anguera.
  00:35:37 15 Intervencions
8 Moció en relació a la nova normativa que regula l'Impost de la Plusvàlua presentada pel Grup Municipal de Junts per Calaf-Acord Municipal.
  00:40:14 14 Intervencions
B) Activitat de control
  00:43:10 Sense intervencions
9 Donar compte dels decrets d'alcaldia.
  00:45:12 30 Intervencions
10 Donar compte de l'acta número 8 de Junta de Govern de 2021.
  00:54:37 1 Intervenció
C) Precs i preguntes
  00:54:53 63 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:31:16 Sense intervencions