Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Documents
Inici
Part resolutiva
00:00:33
Votació de la urgència del punt: Expedient 478/2022. Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 39. Preu públic per a espectacles, activitats culturals, recreatives, marxandatge, visites turístiques, gestió d'horts urbans i recàrrega de vehicles elèctrics.
00:00:35
Votació de la urgència del punt: Expedient 453/2022. Aprovació inicial de la modificació de Crèdit núm. 5_2022. Generació de Crèdit.
00:00:55
Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 21 de febrer de 2022.
00:01:18
Expedient 415/2022. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 4_2022. Generació de Crèdit.
00:01:29
Expedient 397/2022. Aprovació de la bonificació de l'ICIO de l'Associació Cultural Recreativa Unió Calafina.
00:02:33
Expedient 1405/2021. Aprovació provisional la proposta de modificació puntual del POUM per modificació de l'article 192 PMU 3 Cal Anguera de Calaf.
00:13:33
Expedient 173/2022. Aprovació inicial del Document Únic de Protecció Civil Municipal de Calaf (DUPROCIM).
00:19:01
Expedient 309/2022. Aprovació del Pla local de Prevenció de Residus municipals de Calaf 2022-2030.
00:24:39
Moció per a donar suport a les mesures contra l'exclusió financera presentada pels grups municipals de Junts per Calaf - Acord Municipal, Grup d'Independents per Calaf i Junts per Catalunya.
00:29:05
Expedient 478/2022. Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 39. Preu públic per a espectacles, activitats culturals, recreatives, marxandatge, visites turístiques, gestió d'horts urbans i recàrrega de vehicles elèctrics.
00:35:07
Expedient 453/2022. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 5_2022. Generació de Crèdit.
00:39:36
Activitat de control
Donar compte dels decrets d'alcaldia.
00:41:44
Donar compte de l'acta número 1 de Junta de Govern de 2022.
01:17:30
Precs i preguntes
01:27:13
Inicio de la sesión  Inici
00:00:00   Sense intervencions
A)  Part resolutiva
00:00:33   Sense intervencions
1  Votació de la urgència del punt: Expedient 478/2022. Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 39. Preu públic per a espectacles, activitats culturals, recreatives, marxandatge, visites turístiques, gestió d'horts urbans i recàrrega de vehicles elèctrics.
00:00:35   Sense intervencions
2  Votació de la urgència del punt: Expedient 453/2022. Aprovació inicial de la modificació de Crèdit núm. 5_2022. Generació de Crèdit.
00:00:55   1 Intervenció
3  Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 21 de febrer de 2022.
00:01:18   1 Intervenció
4  Expedient 415/2022. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 4_2022. Generació de Crèdit.
00:01:29   4 Intervencions
5  Expedient 397/2022. Aprovació de la bonificació de l'ICIO de l'Associació Cultural Recreativa Unió Calafina.
00:02:33   11 Intervencions
6  Expedient 1405/2021. Aprovació provisional la proposta de modificació puntual del POUM per modificació de l'article 192 PMU 3 Cal Anguera de Calaf.
00:13:33   8 Intervencions
7  Expedient 173/2022. Aprovació inicial del Document Únic de Protecció Civil Municipal de Calaf (DUPROCIM).
00:19:01   6 Intervencions
8  Expedient 309/2022. Aprovació del Pla local de Prevenció de Residus municipals de Calaf 2022-2030.
00:24:39   8 Intervencions
9  Moció per a donar suport a les mesures contra l'exclusió financera presentada pels grups municipals de Junts per Calaf - Acord Municipal, Grup d'Independents per Calaf i Junts per Catalunya.
00:29:05   4 Intervencions
10  Expedient 478/2022. Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 39. Preu públic per a espectacles, activitats culturals, recreatives, marxandatge, visites turístiques, gestió d'horts urbans i recàrrega de vehicles elèctrics.
00:35:07   8 Intervencions
11  Expedient 453/2022. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 5_2022. Generació de Crèdit.
00:39:36   5 Intervencions
12  Donar compte dels decrets d'alcaldia.
00:41:44   63 Intervencions
13  Donar compte de l'acta número 1 de Junta de Govern de 2022.
01:17:29   16 Intervencions
C)  Precs i preguntes
01:27:13   25 Intervencions
Fin de la sesión  Fi
01:45:13   Sense intervencions
<