Sessió plenària ordinària dilluns 28 de març de 2022

Durada: 01:45:13
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
2022
2023
2024
2025
Ajuntament de calaf
Carmen Arrojo Maroto
Concurs
ordenances fiscals
Sorteig eleccions
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 Sense intervencions
A) Part resolutiva
  00:00:33 Sense intervencions
1 Votació de la urgència del punt: Expedient 478/2022. Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 39. Preu públic per a espectacles, activitats culturals, recreatives, marxandatge, visites turístiques, gestió d'horts urbans i recàrrega de vehicles elèctrics.
  00:00:35 Sense intervencions
2 Votació de la urgència del punt: Expedient 453/2022. Aprovació inicial de la modificació de Crèdit núm. 5_2022. Generació de Crèdit.
  00:00:55 1 Intervenció
3 Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 21 de febrer de 2022.
  00:01:18 1 Intervenció
4 Expedient 415/2022. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 4_2022. Generació de Crèdit.
  00:01:29 4 Intervencions
5 Expedient 397/2022. Aprovació de la bonificació de l'ICIO de l'Associació Cultural Recreativa Unió Calafina.
  00:02:33 11 Intervencions
6 Expedient 1405/2021. Aprovació provisional la proposta de modificació puntual del POUM per modificació de l'article 192 PMU 3 Cal Anguera de Calaf.
  00:13:33 8 Intervencions
7 Expedient 173/2022. Aprovació inicial del Document Únic de Protecció Civil Municipal de Calaf (DUPROCIM).
  00:19:01 6 Intervencions
8 Expedient 309/2022. Aprovació del Pla local de Prevenció de Residus municipals de Calaf 2022-2030.
  00:24:39 8 Intervencions
9 Moció per a donar suport a les mesures contra l'exclusió financera presentada pels grups municipals de Junts per Calaf - Acord Municipal, Grup d'Independents per Calaf i Junts per Catalunya.
  00:29:05 4 Intervencions
10 Expedient 478/2022. Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 39. Preu públic per a espectacles, activitats culturals, recreatives, marxandatge, visites turístiques, gestió d'horts urbans i recàrrega de vehicles elèctrics.
  00:35:07 8 Intervencions
11 Expedient 453/2022. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 5_2022. Generació de Crèdit.
  00:39:36 5 Intervencions
12 Donar compte dels decrets d'alcaldia.
  00:41:44 63 Intervencions
13 Donar compte de l'acta número 1 de Junta de Govern de 2022.
  01:17:29 16 Intervencions
C) Precs i preguntes
  01:27:13 25 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:45:13 Sense intervencions