Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Documents
Inici
Part resolutiva
Votació de la modificació de la proposta de l'expedient 598/2022 de l'aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 6_2022. Generació de Crèdit.
00:00:49
Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 28 de març de 2022.
00:01:31
Expedient 190/2022. Aprovació del conveni entre l'Ajuntament de Calaf i l'Organisme de Gestió Tributària de delegació de funcions de les competències de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic.
00:01:57
Expedient 145/2022. Aprovació del conveni entre l'Ajuntament de Calaf i l'Ajuntament de Sant Pere Sallavinera per a la connexió a la xarxa de clavegueram de Calaf del Sector UA2 de Sant Pere.
00:05:25
Expedient 164/2021. Aprovació de l'adjudicació del contracte mixt de subministrament i serveis per l'abastament domiciliari d'aigua potable i clavegueram al municipi de Calaf - SIAC -.
00:13:00
Expedient 598/2022. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 6_2022. Generació de Crèdit.
00:38:52
Moció catalangate
00:40:46
Activitat de control
Donar compte dels decrets d'alcaldia.
00:45:07
Donar compte de l'acta número 2 de Junta de Govern de 2022.
00:54:04
Donar compte del registre d'entrada núm. 2022-E-RC-451 de la resposta de la Fiscalia de l'Audiència Nacional en relació a la moció que es va aprova en el Ple de gener per aclarir la veritat sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17A del 2017.
00:57:59
Precs i preguntes
00:58:39
Inicio de la sesión  Inici
00:00:01   1 Intervenció
1  Votació de la modificació de la proposta de l'expedient 598/2022 de l'aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 6_2022. Generació de Crèdit.
00:00:48   1 Intervenció
2  Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 28 de març de 2022.
00:01:31   1 Intervenció
3  Expedient 190/2022. Aprovació del conveni entre l'Ajuntament de Calaf i l'Organisme de Gestió Tributària de delegació de funcions de les competències de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic.
00:01:46   9 Intervencions
4  Expedient 145/2022. Aprovació del conveni entre l'Ajuntament de Calaf i l'Ajuntament de Sant Pere Sallavinera per a la connexió a la xarxa de clavegueram de Calaf del Sector UA2 de Sant Pere.
00:01:47   9 Intervencions
5  Expedient 164/2021. Aprovació de l'adjudicació del contracte mixt de subministrament i serveis per l'abastament domiciliari d'aigua potable i clavegueram al municipi de Calaf - SIAC -.
00:13:00   26 Intervencions
6  Expedient 598/2022. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 6_2022. Generació de Crèdit.
00:38:52   4 Intervencions
7  Moció catalangate
00:40:46   1 Intervenció
8  Donar compte dels decrets d'alcaldia.
00:45:07   22 Intervencions
9  Donar compte de l'acta número 2 de Junta de Govern de 2022.
00:54:04   13 Intervencions
10  Donar compte del registre d'entrada núm. 2022-E-RC-451 de la resposta de la Fiscalia de l'Audiència Nacional en relació a la moció que es va aprova en el Ple de gener per aclarir la veritat sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17A del 2017.
00:57:59   2 Intervencions
C)  Precs i preguntes
00:58:39   6 Intervencions
Fin de la sesión  Fi
01:01:28   Sense intervencions
<