Sessió plenària ordinària dilluns 25 d'abril de 2022

Durada: 01:01:28
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
2022
2023
2024
2025
Ajuntament de calaf
Carmen Arrojo Maroto
Concurs
ordenances fiscals
Sorteig eleccions
Inicio de la sesión Inici
  00:00:01 1 Intervenció
1 Votació de la modificació de la proposta de l'expedient 598/2022 de l'aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 6_2022. Generació de Crèdit.
  00:00:48 1 Intervenció
2 Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 28 de març de 2022.
  00:01:31 1 Intervenció
3 Expedient 190/2022. Aprovació del conveni entre l'Ajuntament de Calaf i l'Organisme de Gestió Tributària de delegació de funcions de les competències de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic.
  00:01:46 9 Intervencions
4 Expedient 145/2022. Aprovació del conveni entre l'Ajuntament de Calaf i l'Ajuntament de Sant Pere Sallavinera per a la connexió a la xarxa de clavegueram de Calaf del Sector UA2 de Sant Pere.
  00:01:47 9 Intervencions
5 Expedient 164/2021. Aprovació de l'adjudicació del contracte mixt de subministrament i serveis per l'abastament domiciliari d'aigua potable i clavegueram al municipi de Calaf - SIAC -.
  00:13:00 26 Intervencions
6 Expedient 598/2022. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 6_2022. Generació de Crèdit.
  00:38:52 4 Intervencions
7 Moció catalangate
  00:40:46 1 Intervenció
8 Donar compte dels decrets d'alcaldia.
  00:45:07 22 Intervencions
9 Donar compte de l'acta número 2 de Junta de Govern de 2022.
  00:54:04 13 Intervencions
10 Donar compte del registre d'entrada núm. 2022-E-RC-451 de la resposta de la Fiscalia de l'Audiència Nacional en relació a la moció que es va aprova en el Ple de gener per aclarir la veritat sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17A del 2017.
  00:57:59 2 Intervencions
C) Precs i preguntes
  00:58:39 6 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:01:28 Sense intervencions