Sessió plenària ordinària dilluns 30 de maig de 2022

Durada: 00:38:02
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
2022
2023
2024
2025
Ajuntament de calaf
Carmen Arrojo Maroto
Concurs
ordenances fiscals
Sorteig eleccions
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Votació de la urgència del punt: Expedient 509/2022. Aprovació de la bonificació de les taxes de l'ICIO - CPO 22/22 de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments.
  00:01:54 Sense intervencions
2 Votació de la modificació de la proposta de l'expedient 736/2022 de l'aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 7_2022. Generació i Transferència de Crèdit.
  00:02:35 1 Intervenció
3 Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 25 d'abril de 2022.
  00:02:52 Sense intervencions
4 Expedient 695/2022. Aprovació de les festes locals de Calaf per a l'any 2023.
  00:02:54 2 Intervencions
5 Expedient 664/2022. Aprovació de la delegació de competència de convocatòria de processos selectius per a la provisió temporal de llocs de treball d'administratius/ves (C1) d'aquest Ajuntament a la Mancomunitat de l'Alta Segarra.
  00:03:55 4 Intervencions
6 Expedient 756/2022. Aprovació de la bonificació de l'IBI de l'Associació Cultural Recreativa Unió Calafina per a l'exercici 2022.
  00:05:33 6 Intervencions
7 Expedient 509/2022. Aprovació de la bonificació de les taxes de l'ICIO - CPO 22/22 de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments.
  00:12:37 4 Intervencions
8 Expedient 736/2022. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 7_2022. Generació i Transferència de Crèdit.
  00:14:04 10 Intervencions
9 Moció de suport als Jutges i Jutgesses de Pau.
  00:19:11 3 Intervencions
12 Donar compte del PMP i de l'execució trimestral del primer trimestre del 2022.
  00:23:22 5 Intervencions
10 Donar compte dels decrets d'alcaldia.
  00:23:22 16 Intervencions
11 Donar compte de l'acta número 3 de Junta de Govern de 2022.
  00:33:48 9 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:38:02 Sense intervencions