Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Documents
Inici
Obertura de la sessió
00:00:21
Part resolutiva
00:00:40
Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 30 de maig de 2022.
00:00:41
Expedient 812/2021. Aprovació de l'alteració del terme municipal amb el municipi de Pujalt.
00:00:54
Expedient 479/2022. Aprovació de la revisió anual del Padró d'Habitants del municipi de Calaf a data 1 de gener de 2022.
00:05:11
Expedient 877/2022. Aprovació de l'adhesió a la primera pròrroga del contracte 2019.03-D1 de l'Acord marc de l'ACM de subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03).
00:05:50
Expedient 873/2022. Sol·licitud de pròrroga per al 2023 del conveni de col·laboració interadministrativa amb el Departament de Drets socials per a la prestació del servei de Centre de dia per a la gent gran depenent "Casa Gimferrer" de Calaf.
00:07:34
Expedient 887/2022. Autorització de compatibilitat de l'alcalde per a l'exercici de l'activitat pública docent de professor associat de la Universitat Autònoma de Barcelona el curs acadèmic 2022-2023.
00:08:27
Activitat de control
00:09:40
Donar compte dels decrets d'alcaldia.
00:09:42
Donar compte de les actes número 4 i 5 de Junta de Govern de 2022.
00:17:56
Donar compte de l'informe del Pla d'Ajust
00:21:47
Precs i preguntes
00:22:32
Inicio de la sesión  Inici
00:00:15   Sense intervencions
0  Obertura de la sessió
00:00:21   1 Intervenció
A)  Part resolutiva
00:00:40   Sense intervencions
1  Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 30 de maig de 2022.
00:00:41   1 Intervenció
2  Expedient 812/2021. Aprovació de l'alteració del terme municipal amb el municipi de Pujalt.
00:00:54   13 Intervencions
3  Expedient 479/2022. Aprovació de la revisió anual del Padró d'Habitants del municipi de Calaf a data 1 de gener de 2022.
00:05:11   3 Intervencions
4  Expedient 877/2022. Aprovació de l'adhesió a la primera pròrroga del contracte 2019.03-D1 de l'Acord marc de l'ACM de subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03).
00:05:50   5 Intervencions
5  Expedient 873/2022. Sol·licitud de pròrroga per al 2023 del conveni de col·laboració interadministrativa amb el Departament de Drets socials per a la prestació del servei de Centre de dia per a la gent gran depenent 'Casa Gimferrer' de Calaf.
00:07:34   5 Intervencions
6  Expedient 887/2022. Autorització de compatibilitat de l'alcalde per a l'exercici de l'activitat pública docent de professor associat de la Universitat Autònoma de Barcelona el curs acadèmic 2022-2023.
00:08:27   5 Intervencions
B)  Activitat de control
00:09:40   Sense intervencions
7  Donar compte dels decrets d'alcaldia.
00:09:42   32 Intervencions
8  Donar compte de les actes número 4 i 5 de Junta de Govern de 2022.
00:17:56   8 Intervencions
9  Donar compte de l'informe del Pla d'Ajust
00:21:47   3 Intervencions
C)  Precs i preguntes
00:22:32   11 Intervencions
Fin de la sesión  Fi
00:26:00   Sense intervencions
<