Sessió plenària ordinària dilluns 27 de juny de 2022

Durada: 00:26:13
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
2022
2023
2024
2025
Ajuntament de calaf
Carmen Arrojo Maroto
Concurs
ordenances fiscals
Sorteig eleccions
Inicio de la sesión Inici
  00:00:15 Sense intervencions
0 Obertura de la sessió
  00:00:21 1 Intervenció
A) Part resolutiva
  00:00:40 Sense intervencions
1 Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 30 de maig de 2022.
  00:00:41 1 Intervenció
2 Expedient 812/2021. Aprovació de l'alteració del terme municipal amb el municipi de Pujalt.
  00:00:54 13 Intervencions
3 Expedient 479/2022. Aprovació de la revisió anual del Padró d'Habitants del municipi de Calaf a data 1 de gener de 2022.
  00:05:11 3 Intervencions
4 Expedient 877/2022. Aprovació de l'adhesió a la primera pròrroga del contracte 2019.03-D1 de l'Acord marc de l'ACM de subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03).
  00:05:50 5 Intervencions
5 Expedient 873/2022. Sol·licitud de pròrroga per al 2023 del conveni de col·laboració interadministrativa amb el Departament de Drets socials per a la prestació del servei de Centre de dia per a la gent gran depenent "Casa Gimferrer" de Calaf.
  00:07:34 5 Intervencions
6 Expedient 887/2022. Autorització de compatibilitat de l'alcalde per a l'exercici de l'activitat pública docent de professor associat de la Universitat Autònoma de Barcelona el curs acadèmic 2022-2023.
  00:08:27 5 Intervencions
B) Activitat de control
  00:09:40 Sense intervencions
7 Donar compte dels decrets d'alcaldia.
  00:09:42 32 Intervencions
8 Donar compte de les actes número 4 i 5 de Junta de Govern de 2022.
  00:17:56 8 Intervencions
9 Donar compte de l'informe del Pla d'Ajust
  00:21:47 3 Intervencions
C) Precs i preguntes
  00:22:32 11 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:26:00 Sense intervencions