Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Documents
Inici
Obertura de la sessió
00:00:54
Part resolutiva
00:00:50
Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 18 de juliol de 2022.
00:01:11
Expedient 1092/2022. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 10_2022. Generació de Crèdit.
00:01:23
Expedient 1164/2022. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 11_2022. Suplement i Generació de Crèdit.
00:02:30
Expedient 1075/2022. Aprovació del Pla de Mesures Antifrau.
00:09:22
Aprovació de la Declaració institucional sobre la lluita contra el frau.
00:17:14
Expedient 1224/2022. Aprovació de la bonificació de l'IBI de l'Associació Cultural Recreativa Unió Calafina per a l'exercici 2023.
00:20:35
Expedient 962/2022. Aprovació definitiva de l'Ordenança Fiscal Reguladora núm. 23: Taxa per a la prestació del servei de l'Escola Bressol.
00:21:51
Moció per l'aprovació del manifest de l'acord social per l'amnistia i l'autodeterminació presentada pels grups municipals de Junts per Calaf - Acord Municipal, GIC-VV i Junts per Catalunya.
00:23:22
Moció de suport no a la MAT de l'Alt Penedès presentada pel grup municipal de Junts per Calaf - Acord Municipal.
00:27:19
Activitat de control
00:33:51
Donar compte dels decrets d'alcaldia.
00:33:53
Donar compte de les actes número 6 i 7 de Junta de Govern de 2022.
00:44:50
Precs i preguntes
00:47:07
Inicio de la sesión  Inici
00:00:00   1 Intervenció
A)  Part resolutiva
00:00:50   Sense intervencions
0  Obertura de la sessió
00:00:52   Sense intervencions
1  Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 18 de juliol de 2022.
00:01:11   1 Intervenció
2  Expedient 1092/2022. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 10_2022. Generació de Crèdit.
00:01:23   4 Intervencions
3  Expedient 1164/2022. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 11_2022. Suplement i Generació de Crèdit.
00:02:30   13 Intervencions
4  Expedient 1075/2022. Aprovació del Pla de Mesures Antifrau.
00:09:22   12 Intervencions
5  Aprovació de la Declaració institucional sobre la lluita contra el frau.
00:17:14   4 Intervencions
6  Expedient 1224/2022. Aprovació de la bonificació de l'IBI de l'Associació Cultural Recreativa Unió Calafina per a l'exercici 2023.
00:20:35   4 Intervencions
7  Expedient 962/2022. Aprovació definitiva de l'Ordenança Fiscal Reguladora núm. 23: Taxa per a la prestació del servei de l'Escola Bressol.
00:21:51   5 Intervencions
8  Moció per l'aprovació del manifest de l'acord social per l'amnistia i l'autodeterminació presentada pels grups municipals de Junts per Calaf - Acord Municipal, GIC-VV i Junts per Catalunya.
00:23:22   2 Intervencions
9  Moció de suport no a la MAT de l'Alt Penedès presentada pel grup municipal de Junts per Calaf - Acord Municipal.
00:27:19   2 Intervencions
B)  Activitat de control
00:33:51   Sense intervencions
10  Donar compte dels decrets d'alcaldia.
00:33:53   25 Intervencions
11  Donar compte de les actes número 6 i 7 de Junta de Govern de 2022.
00:44:50   3 Intervencions
C)  Precs i preguntes
00:47:07   13 Intervencions
Fin de la sesión  Fi
00:51:36   Sense intervencions
<