Sessió plenària ordinària dilluns 26 de setembre de 2022

Durada: 00:51:35
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos




2022
2023
2024
2025
Ajuntament de calaf
Carmen Arrojo Maroto
Concurs
ordenances fiscals
Sorteig eleccions
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
A) Part resolutiva
  00:00:50 Sense intervencions
0 Obertura de la sessió
  00:00:52 Sense intervencions
1 Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 18 de juliol de 2022.
  00:01:11 1 Intervenció
2 Expedient 1092/2022. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 10_2022. Generació de Crèdit.
  00:01:23 4 Intervencions
3 Expedient 1164/2022. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 11_2022. Suplement i Generació de Crèdit.
  00:02:30 13 Intervencions
4 Expedient 1075/2022. Aprovació del Pla de Mesures Antifrau.
  00:09:22 12 Intervencions
5 Aprovació de la Declaració institucional sobre la lluita contra el frau.
  00:17:14 4 Intervencions
6 Expedient 1224/2022. Aprovació de la bonificació de l'IBI de l'Associació Cultural Recreativa Unió Calafina per a l'exercici 2023.
  00:20:35 4 Intervencions
7 Expedient 962/2022. Aprovació definitiva de l'Ordenança Fiscal Reguladora núm. 23: Taxa per a la prestació del servei de l'Escola Bressol.
  00:21:51 5 Intervencions
8 Moció per l'aprovació del manifest de l'acord social per l'amnistia i l'autodeterminació presentada pels grups municipals de Junts per Calaf - Acord Municipal, GIC-VV i Junts per Catalunya.
  00:23:22 2 Intervencions
9 Moció de suport no a la MAT de l'Alt Penedès presentada pel grup municipal de Junts per Calaf - Acord Municipal.
  00:27:19 2 Intervencions
B) Activitat de control
  00:33:51 Sense intervencions
10 Donar compte dels decrets d'alcaldia.
  00:33:53 25 Intervencions
11 Donar compte de les actes número 6 i 7 de Junta de Govern de 2022.
  00:44:50 3 Intervencions
C) Precs i preguntes
  00:47:07 13 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:51:36 Sense intervencions