Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Documents
Inici
Obertura de la sessió
00:01:52
Part resolutiva
00:01:54
Votació de la urgència del punt: Expedient 1411/2022. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 14_2022. Transferència de Crèdit.
00:01:55
Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 26 de setembre de 2022.
00:02:58
Expedient 1072/2022. Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'exercici 2023.
00:03:42
Expedient 1369/2022. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 13_2022. Generació de Crèdit i Crèdit Extraordinari.
00:04:19
Expedient 1411/2022. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 14_2022. Transferència de Crèdit.
00:10:50
Activitat de control
00:18:15
Presa de possessió del Sr. Josep Casulleras Closa com a regidor.
00:15:38
Donar compte del PMP i de l'execució trimestral del segon i tercer trimestre del 2022.
00:18:19
Donar compte dels decrets d'alcaldia.
00:20:11
Donar compte de l'acta número 8 de Junta de Govern de 2022.
00:33:47
Precs i preguntes
00:34:01
Inicio de la sesión  Inici
00:01:51   Sense intervencions
0  Obertura de la sessió
00:01:52   1 Intervenció
A)  Part resolutiva
00:01:54   Sense intervencions
1  Presa de possessió del Sr. Josep Casulleras Closa com a regidor.
00:01:55   4 Intervencions
2  Votació de la urgència del punt: Expedient 1411/2022. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 14_2022. Transferència de Crèdit.
00:02:58   1 Intervenció
3  Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 26 de setembre de 2022.
00:03:42   1 Intervenció
4  Expedient 1072/2022. Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'exercici 2023.
00:04:19   13 Intervencions
5  Expedient 1369/2022. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 13_2022. Generació de Crèdit i Crèdit Extraordinari.
00:10:50   17 Intervencions
6  Expedient 1411/2022. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 14_2022. Transferència de Crèdit.
00:15:38   9 Intervencions
B)  Activitat de control
00:18:15   Sense intervencions
7  Donar compte del PMP i de l'execució trimestral del segon i tercer trimestre del 2022.
00:18:19   9 Intervencions
8  Donar compte dels decrets d'alcaldia.
00:20:11   44 Intervencions
9  Donar compte de l'acta número 8 de Junta de Govern de 2022.
00:33:47   3 Intervencions
C)  Precs i preguntes
00:34:01   11 Intervencions
Fin de la sesión  Fi
00:36:13   Sense intervencions
<