Sessió plenària ordinària dilluns 24 d'octubre de 2022

Durada: 00:36:23
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
2022
2023
2024
2025
Ajuntament de calaf
Carmen Arrojo Maroto
Concurs
ordenances fiscals
Sorteig eleccions
Inicio de la sesión Inici
  00:01:51 Sense intervencions
0 Obertura de la sessió
  00:01:52 1 Intervenció
A) Part resolutiva
  00:01:54 Sense intervencions
1 Presa de possessió del Sr. Josep Casulleras Closa com a regidor.
  00:01:55 4 Intervencions
2 Votació de la urgència del punt: Expedient 1411/2022. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 14_2022. Transferència de Crèdit.
  00:02:58 1 Intervenció
3 Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 26 de setembre de 2022.
  00:03:42 1 Intervenció
4 Expedient 1072/2022. Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'exercici 2023.
  00:04:19 13 Intervencions
5 Expedient 1369/2022. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 13_2022. Generació de Crèdit i Crèdit Extraordinari.
  00:10:50 17 Intervencions
6 Expedient 1411/2022. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 14_2022. Transferència de Crèdit.
  00:15:38 9 Intervencions
B) Activitat de control
  00:18:15 Sense intervencions
7 Donar compte del PMP i de l'execució trimestral del segon i tercer trimestre del 2022.
  00:18:19 9 Intervencions
8 Donar compte dels decrets d'alcaldia.
  00:20:11 44 Intervencions
9 Donar compte de l'acta número 8 de Junta de Govern de 2022.
  00:33:47 3 Intervencions
C) Precs i preguntes
  00:34:01 11 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:36:13 Sense intervencions