Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Documents
Inici
Obertura de la sessió
Part resolutiva
Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 24 d'octubre de 2022
00:01:40
Expedient 1403/2022. Aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici 2023.
00:02:07
Expedient 47/2022. Aprovació de l'increment 1'5% retribucions personal 2022.
00:17:34
Expedient 1546/2022. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 15_2022. Transferència de Crèdit.
00:19:19
Expedient 1481/2022. Aprovació del conveni col·lectiu del personal laboral i funcionari (Matèries comunes).
00:20:49
Expedient 1351/2022. Aprovació del Pla Estratègic de Subvencions.
00:24:07
Expedient 812/2021. Aprovació definitiva de l'alteració del terme municipal amb el municipi de Pujalt.
00:25:59
Activitat de control
00:27:11
Donar compte dels decrets d'alcaldia.
00:27:19
Donar compte de l'acta número 9 de Junta de Govern de 2022.
00:36:06
Precs i preguntes
00:36:22
Inicio de la sesión  Inici
00:00:00   1 Intervenció
1  Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 24 d'octubre de 2022
00:01:40   Sense intervencions
2  Expedient 1403/2022. Aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici 2023.
00:02:07   17 Intervencions
3  Expedient 47/2022. Aprovació de l'increment 1'5% retribucions personal 2022.
00:17:34   5 Intervencions
4  Expedient 1546/2022. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 15_2022. Transferència de Crèdit.
00:19:19   3 Intervencions
5  Expedient 1481/2022. Aprovació del conveni col·lectiu del personal laboral i funcionari (Matèries comunes).
00:20:49   7 Intervencions
6  Expedient 1351/2022. Aprovació del Pla Estratègic de Subvencions.
00:24:07   3 Intervencions
7  Expedient 812/2021. Aprovació definitiva de l'alteració del terme municipal amb el municipi de Pujalt.
00:25:59   2 Intervencions
B)  Activitat de control
00:27:11   Sense intervencions
8  Donar compte dels decrets d'alcaldia.
00:27:19   16 Intervencions
9  Donar compte de l'acta número 9 de Junta de Govern de 2022.
00:36:06   1 Intervenció
C)  Precs i preguntes
00:36:22   16 Intervencions
Fin de la sesión  Fi
00:45:16   Sense intervencions
<