Sessió plenària ordinària dilluns 28 de novembre de 2022

Durada: 00:45:16
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
2022
2023
2024
2025
Ajuntament de calaf
Carmen Arrojo Maroto
Concurs
ordenances fiscals
Sorteig eleccions
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 24 d'octubre de 2022
  00:01:40 Sense intervencions
2 Expedient 1403/2022. Aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici 2023.
  00:02:07 17 Intervencions
3 Expedient 47/2022. Aprovació de l'increment 1'5% retribucions personal 2022.
  00:17:34 5 Intervencions
4 Expedient 1546/2022. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 15_2022. Transferència de Crèdit.
  00:19:19 3 Intervencions
5 Expedient 1481/2022. Aprovació del conveni col·lectiu del personal laboral i funcionari (Matèries comunes).
  00:20:49 7 Intervencions
6 Expedient 1351/2022. Aprovació del Pla Estratègic de Subvencions.
  00:24:07 3 Intervencions
7 Expedient 812/2021. Aprovació definitiva de l'alteració del terme municipal amb el municipi de Pujalt.
  00:25:59 2 Intervencions
B) Activitat de control
  00:27:11 Sense intervencions
8 Donar compte dels decrets d'alcaldia.
  00:27:19 16 Intervencions
9 Donar compte de l'acta número 9 de Junta de Govern de 2022.
  00:36:06 1 Intervenció
C) Precs i preguntes
  00:36:22 16 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:45:16 Sense intervencions