Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Documents
Inici
Obertura de la sessió
00:01:32
Part resolutiva
Aprovació del caràcter urgent de la sessió extraordinària.
00:01:52
Expedient 1638/2022. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 16_2022. Generació de Crèdit.
00:02:04
Inicio de la sesión  Inici
00:00:00   Sense intervencions
0  Obertura de la sessió
00:01:03   1 Intervenció
1  Aprovació del caràcter urgent de la sessió extraordinària.
00:01:52   Sense intervencions
2  Expedient 1638/2022. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 16_2022. Generació de Crèdit.
00:02:04   5 Intervencions
Fin de la sesión  Fi
00:05:00   Sense intervencions
<