Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Documents
Inici
Obertura de la sessió
00:00:21
Part resolutiva
Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 28 de novembre 2022.
00:00:50
Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària urgent del dia 1 de desembre 2022.
00:01:11
Expedient 73/2023. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 1_2023. Generació de Crèdit.
00:01:31
Expedient 1491/2022. Aprovació inicial de l'Ordenança General de Subvencions.
00:03:01
Expedient 414/2022. Aprovació inicial Reglament del Consell de la Gent Gran.
00:04:41
Expedient 84/2023. Aprovació inicial del Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima.
00:07:27
Expedient 1729/2022. Aprovació de bonificació de l'ICIO Generalitat de Catalunya (Departament d'Ensenyament).
00:09:14
Activitat de control
00:10:35
Donar compte dels decrets d'alcaldia.
00:28:35
Donar compte de les actes números 10 i 11 de Junta de Govern de 2022.
00:28:37
Donar compte del PMP del quart trimestre del 2022.
00:31:55
Precs i preguntes
00:32:19
Inicio de la sesión  Inici
00:00:00   Sense intervencions
0  Obertura de la sessió
00:00:21   Sense intervencions
1  Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 28 de novembre 2022.
00:00:50   Sense intervencions
2  Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària urgent del dia 1 de desembre 2022.
00:01:11   Sense intervencions
3  Expedient 73/2023. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 1_2023. Generació de Crèdit.
00:01:31   3 Intervencions
4  Expedient 1491/2022. Aprovació inicial de l'Ordenança General de Subvencions.
00:03:01   5 Intervencions
5  Expedient 414/2022. Aprovació inicial Reglament del Consell de la Gent Gran.
00:04:41   8 Intervencions
6  Expedient 84/2023. Aprovació inicial del Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima.
00:07:27   3 Intervencions
7  Expedient 1729/2022. Aprovació de bonificació de l'ICIO Generalitat de Catalunya (Departament d'Ensenyament).
00:09:14   4 Intervencions
B)  Activitat de control
00:10:35   40 Intervencions
8  Donar compte dels decrets d'alcaldia.
00:28:35   Sense intervencions
9  Donar compte de les actes números 10 i 11 de Junta de Govern de 2022.
00:28:37   9 Intervencions
10  Donar compte del PMP del quart trimestre del 2022.
00:31:55   1 Intervenció
C)  Precs i preguntes
00:32:19   7 Intervencions
Fin de la sesión  Fi
00:34:30   Sense intervencions
<