Sessió plenària ordinària dilluns 30 de gener de 2023

Durada: 00:34:30
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
2022
2023
2024
2025
Ajuntament de calaf
Carmen Arrojo Maroto
Concurs
ordenances fiscals
Sorteig eleccions
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 Sense intervencions
0 Obertura de la sessió
  00:00:21 Sense intervencions
1 Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 28 de novembre 2022.
  00:00:50 Sense intervencions
2 Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària urgent del dia 1 de desembre 2022.
  00:01:11 Sense intervencions
3 Expedient 73/2023. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 1_2023. Generació de Crèdit.
  00:01:31 3 Intervencions
4 Expedient 1491/2022. Aprovació inicial de l'Ordenança General de Subvencions.
  00:03:01 5 Intervencions
5 Expedient 414/2022. Aprovació inicial Reglament del Consell de la Gent Gran.
  00:04:41 8 Intervencions
6 Expedient 84/2023. Aprovació inicial del Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima.
  00:07:27 3 Intervencions
7 Expedient 1729/2022. Aprovació de bonificació de l'ICIO Generalitat de Catalunya (Departament d'Ensenyament).
  00:09:14 4 Intervencions
B) Activitat de control
  00:10:35 40 Intervencions
8 Donar compte dels decrets d'alcaldia.
  00:28:35 Sense intervencions
9 Donar compte de les actes números 10 i 11 de Junta de Govern de 2022.
  00:28:37 9 Intervencions
10 Donar compte del PMP del quart trimestre del 2022.
  00:31:55 1 Intervenció
C) Precs i preguntes
  00:32:19 7 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:34:30 Sense intervencions