Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Documents
Inici
Obertura de la sessió
Part resolutiva
Votació de la urgència: Expedient 71/2023. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 4_2023 de Suplement de Crèdit i aprovació de l'increment de retribucions del personal 2023.
00:03:07
Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 30 de gener 2023.
00:03:39
Expedient 208/2023. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 2_2023. Transferència de Crèdit.
00:03:55
Expedient 260/2023. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 3_2023. Generació de Crèdit.
00:05:38
Expedient 197/2023. Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 39 de Preu públic per a espectacles, activitats culturals, recreatives, marxandatge i visites turístiques, gestió d'horts urbans i recàrrega de vehicles elèctrics.
00:29:53
Expedient 193/2023. Aprovació inicial del Pla Local d'Igualtat.
00:31:36
Donar compte de la liquidació de l'exercici 2022.
00:37:42
Expedient 71/2023. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 4_2023 de Suplement de Crèdit i aprovació de l'increment de retribucions del personal 2023
00:50:46
Activitat de control
Donar compte dels decrets d'alcaldia.
00:51:58
Donar compte de l'acta número 1 de Junta de Govern de 2023.
00:57:41
Precs i preguntes
00:57:51
Inicio de la sesión  Inici
00:00:00   1 Intervenció
1  Donar compte de la liquidació de l'exercici 2022.
00:03:07   1 Intervenció
2  Votació de la urgència: Expedient 71/2023. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 4_2023 de Suplement de Crèdit i aprovació de l'increment de retribucions del personal 2023.
00:03:39   1 Intervenció
3  Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 30 de gener 2023.
00:03:55   8 Intervencions
4  Expedient 208/2023. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 2_2023. Transferència de Crèdit.
00:05:38   15 Intervencions
5  Expedient 260/2023. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 3_2023. Generació de Crèdit.
00:29:53   5 Intervencions
6  Expedient 197/2023. Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 39 de Preu públic per a espectacles, activitats culturals, recreatives, marxandatge i visites turístiques, gestió d'horts urbans i recàrrega de vehicles elèctrics.
00:31:36   5 Intervencions
7  Expedient 193/2023. Aprovació inicial del Pla Local d'Igualtat.
00:37:42   15 Intervencions
8  Expedient 71/2023. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 4_2023 de Suplement de Crèdit i aprovació de l'increment de retribucions del personal 2023
00:50:46   3 Intervencions
9  Donar compte dels decrets d'alcaldia.
00:51:58   18 Intervencions
10  Donar compte de l'acta número 1 de Junta de Govern de 2023.
00:57:41   Sense intervencions
C)  Precs i preguntes
00:57:51   24 Intervencions
Fin de la sesión  Fi
01:11:15   Sense intervencions
<