Sessió plenària ordinària dilluns 27 de febrer de 2023

Durada: 01:11:15
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
2022
2023
2024
2025
Ajuntament de calaf
Carmen Arrojo Maroto
Concurs
ordenances fiscals
Sorteig eleccions
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Donar compte de la liquidació de l'exercici 2022.
  00:03:07 1 Intervenció
2 Votació de la urgència: Expedient 71/2023. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 4_2023 de Suplement de Crèdit i aprovació de l'increment de retribucions del personal 2023.
  00:03:39 1 Intervenció
3 Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 30 de gener 2023.
  00:03:55 8 Intervencions
4 Expedient 208/2023. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 2_2023. Transferència de Crèdit.
  00:05:38 15 Intervencions
5 Expedient 260/2023. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 3_2023. Generació de Crèdit.
  00:29:53 5 Intervencions
6 Expedient 197/2023. Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 39 de Preu públic per a espectacles, activitats culturals, recreatives, marxandatge i visites turístiques, gestió d'horts urbans i recàrrega de vehicles elèctrics.
  00:31:36 5 Intervencions
7 Expedient 193/2023. Aprovació inicial del Pla Local d'Igualtat.
  00:37:42 15 Intervencions
8 Expedient 71/2023. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 4_2023 de Suplement de Crèdit i aprovació de l'increment de retribucions del personal 2023
  00:50:46 3 Intervencions
9 Donar compte dels decrets d'alcaldia.
  00:51:58 18 Intervencions
10 Donar compte de l'acta número 1 de Junta de Govern de 2023.
  00:57:41 Sense intervencions
C) Precs i preguntes
  00:57:51 24 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:11:15 Sense intervencions