Sessió plenària ordinària dilluns 27 de març de 2023

Durada: 00:50:38
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
2022
2023
2024
2025
Ajuntament de calaf
Carmen Arrojo Maroto
Concurs
ordenances fiscals
Sorteig eleccions
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 Sense intervencions
0 Obertura de la sessió
  00:02:04 Sense intervencions
1 Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 27 de febrer 2023.
  00:02:24 1 Intervenció
2 Expedient 358/2023. Aprovació de la sol·licitud de creació de la comarca de l'Alta Segarra.
  00:02:50 9 Intervencions
3 Expedient 406/2023. Aprovació de la creació de la Comissió d'estudi del projecte d'establiment del servei.
  00:07:11 10 Intervencions
4 Expedient 417/2023. Aprovació de la compatibilitat de l'arquitecte tècnic.
  00:23:17 3 Intervencions
5 Expedient 237/2023. Aprovació de la bonificació de l'ICIO - CPO 9/23 de la Direcció General de prevenció, extinció d'incendis i salvaments.
  00:24:59 4 Intervencions
6 Expedient 414/2022. Aprovació definitiva del Reglament del Consell de Gent Gran.
  00:26:10 4 Intervencions
B) Activitat de control
  00:29:32 Sense intervencions
7 Donar compte dels decrets d'alcaldia.
  00:29:33 9 Intervencions
8 Donar compte de l'acta número 2 de Junta de Govern de 2023.
  00:38:36 8 Intervencions
C) Precs i preguntes
  00:42:16 8 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:50:38 Sense intervencions