Sessió plenària ordinària dimarts 2 de maig de 2023

Durada: 00:48:56
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
2022
2023
2024
2025
Ajuntament de calaf
Carmen Arrojo Maroto
Concurs
ordenances fiscals
Sorteig eleccions
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Expedient 1258/2022. Acte del sorteig dels membres de les meses electorals per a les Eleccions Municipals del dia 28 de maig de 2023.
  00:06:12 Sense intervencions
2 Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 27 de març 2023
  00:06:18 Sense intervencions
3 Expedient 548/2023. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 7_2023. Transferència de Crèdit.
  00:06:36 8 Intervencions
4 Expedient 575/2023. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 8_2023. Suplement de Crèdit.
  00:08:38 5 Intervencions
5 Expedient 248/2023. Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Municipal de Circulació.
  00:10:51 10 Intervencions
6 Expedient 547/2023. Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança de Civisme i Convivència Vilatana.
  00:15:36 4 Intervencions
7 Donar compte dels decrets d'alcaldia.
  00:17:45 36 Intervencions
8 Donar compte de l'acta número 3 de Junta de Govern de 2023.
  00:32:46 3 Intervencions
9 Donar compte de la resposta de la Consellera de la Presidència referent a la sol·licitud de la creació de la comarca de l'Alta Segarra.
  00:33:08 4 Intervencions
C) Precs i preguntes
  00:35:22 25 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:48:57 Sense intervencions