Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Documents
Inici
Obertura de la sessió
00:00:28
Part resolutiva
00:00:38
Expedient 777/2023. Acte del sorteig dels membres de les meses electorals per a les Eleccions a Corts Generals del dia 23 de juliol de 2023.
00:00:38
Expedient 749/2023 Adhesió a la segona pròrroga del contracte 2019.03-D1 de l'Acord marc de l'ACM de subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03).
00:02:38
Aprovació de la periodicitat del Ple.
00:05:13
Aprovació de les retribucions i indemnitzacions de càrrecs públics.
00:14:08
Aprovació de la constitució de la Comissió Especial de Comptes i de la Comissió Informativa.
00:29:45
Expedient 872/2023. Aprovació de la designació de representants municipals en organismes o institucions.
00:38:19
Activitat de control
00:42:01
Donar compte de la constitució dels grups polítics municipals.
00:42:03
Donar compte del Decret d'estructura d'àrees del govern.
00:43:40
Donar compte de les tinències d'Alcaldia.
00:45:17
Donar compte del Decret de la constitució i de la delegació de competències de la Junta de Govern Local.
00:46:43
Inicio de la sesión  Inici
00:00:27   Sense intervencions
0  Obertura de la sessió
00:00:28   1 Intervenció
A)  Part resolutiva
00:00:38   Sense intervencions
1  Expedient 777/2023. Acte del sorteig dels membres de les meses electorals per a les Eleccions a Corts Generals del dia 23 de juliol de 2023.
00:00:38   2 Intervencions
2  Expedient 749/2023. Adhesió a la segona pròrroga del contracte 2019.03-D1 de l'Acord marc de l'ACM de subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03).
00:02:38   6 Intervencions
3  Aprovació de la periodicitat del Ple.
00:05:13   13 Intervencions
4  Aprovació de les retribucions i indemnitzacions de càrrecs públics.
00:14:08   17 Intervencions
5  Aprovació de la constitució de la Comissió Especial de Comptes i de la Comissió Informativa.
00:29:45   9 Intervencions
6  Expedient 872/2023. Aprovació de la designació de representants municipals en organismes o institucions.
00:38:19   6 Intervencions
B)  Activitat de control
00:42:01   Sense intervencions
7  Donar compte de la constitució dels grups polítics municipals.
00:42:03   7 Intervencions
8  Donar compte del Decret d'estructura d'àrees del govern.
00:43:40   6 Intervencions
9  Donar compte de les tinències d'Alcaldia.
00:45:17   6 Intervencions
10  Donar compte del Decret de la constitució i de la delegació de competències de la Junta de Govern Local.
00:46:43   11 Intervencions
Fin de la sesión  Fi
00:49:31   Sense intervencions
<