Sessió plenària Extraordinària dimecres 28 de juny de 2023

Durada: 00:49:40
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
2022
2023
2024
2025
Ajuntament de calaf
Carmen Arrojo Maroto
Concurs
ordenances fiscals
Sorteig eleccions
Inicio de la sesión Inici
  00:00:27 Sense intervencions
0 Obertura de la sessió
  00:00:28 1 Intervenció
A) Part resolutiva
  00:00:38 Sense intervencions
1 Expedient 777/2023. Acte del sorteig dels membres de les meses electorals per a les Eleccions a Corts Generals del dia 23 de juliol de 2023.
  00:00:38 2 Intervencions
2 Expedient 749/2023. Adhesió a la segona pròrroga del contracte 2019.03-D1 de l'Acord marc de l'ACM de subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03).
  00:02:38 6 Intervencions
3 Aprovació de la periodicitat del Ple.
  00:05:13 13 Intervencions
4 Aprovació de les retribucions i indemnitzacions de càrrecs públics.
  00:14:08 17 Intervencions
5 Aprovació de la constitució de la Comissió Especial de Comptes i de la Comissió Informativa.
  00:29:45 9 Intervencions
6 Expedient 872/2023. Aprovació de la designació de representants municipals en organismes o institucions.
  00:38:19 6 Intervencions
B) Activitat de control
  00:42:01 Sense intervencions
7 Donar compte de la constitució dels grups polítics municipals.
  00:42:03 7 Intervencions
8 Donar compte del Decret d'estructura d'àrees del govern.
  00:43:40 6 Intervencions
9 Donar compte de les tinències d'Alcaldia.
  00:45:17 6 Intervencions
10 Donar compte del Decret de la constitució i de la delegació de competències de la Junta de Govern Local.
  00:46:43 11 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:49:31 Sense intervencions