Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Documents
Inici
Obertura de la sessió
00:00:40
Part resolutiva
00:00:51
Votació de la urgència: Expedient 810/2023. Aprovació inicial del projecte de l'enllumenat públic de Calaf (DUS5000).
00:00:52
Aprovació de l'acta de la sessió plenària de constitució del nou Ajuntament del dia 17 de juny 2023.
00:03:42
Aprovació de l'acta de la sessió plenària del cartipàs del dia 28 de juny 2023.
00:04:09
Expedient 475/2023. Aprovació de la revisió anual del Padró d'Habitants del municipi de Calaf a 1 de gener de 2023.
00:04:05
Expedient 932/2023. Aprovació de les festes locals de Calaf per a l'any 2024.
00:09:25
Expedient 786/2021. Aprovació d'esmena de l'expedient d'expropiacions forçoses de Cal Martorell.
00:10:15
Expedient 758/2023. Aprovació de les delegacions del Ple a la Junta de Govern Local.
00:15:22
Expedient 950/2023. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 9_2023. Suplement de Crèdit.
00:33:09
Expedient 976/2023. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 10_2023. Suplement de Crèdit.
00:34:34
Expedient 985/2023. Aprovació de la compatibilitat de la tècnica d'Intervenció.
00:35:57
Expedient 960/2023. Aprovació de la sol·licitud de pròrroga per al 2024 del Conveni de col·laboració interadministrativa amb el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya per a la prestació del servei de centre de dia per a la gent gran "Casa Gimferrer" de Calaf.
00:37:55
Expedient 1468/2022. Aprovació de la continuïtat del conveni de col·laboració amb el Departament d'Educació pel Pla Educatiu d'Entorn.
00:39:35
Expedient 389/2023 Aprovació expedient del contracte de concessió de serveis del centre de dia Casa Joan Gimferrer.
00:40:52
Moció que presenten els grups municipals de Junts per Calaf- Acord Municipal i Junts per Catalunya- Compromís Municipal sobre la problemàtica dels abocadors incontrolats en els municipis de la demarcació de Barcelona: abast de la problemàtica, mesures i possibles ajuts.
00:42:41
Expedient 810/2023. Aprovació inicial del projecte de l'enllumenat públic de Calaf (DUS5000).
00:43:58
Activitat de control
00:59:05
Donar compte dels decrets d'alcaldia.
00:46:26
Donar compte de les actes números 4 i 5 de Junta de Govern de 2023.
00:59:10
Precs i preguntes
01:13:46
Inicio de la sesión  Inici
00:00:00   Sense intervencions
0  Obertura de la sessió
00:00:40   Sense intervencions
A)  Part resolutiva
00:00:51   Sense intervencions
1  Votació de la urgència: Expedient 810/2023. Aprovació inicial del projecte de l'enllumenat públic de Calaf (DUS5000).
00:00:52   3 Intervencions
2  Aprovació de l'acta de la sessió plenària de constitució del nou Ajuntament del dia 17 de juny 2023.
00:03:42   Sense intervencions
3  Aprovació de l'acta de la sessió plenària del cartipàs del dia 28 de juny 2023.
00:04:03   3 Intervencions
4  Expedient 475/2023. Aprovació de la revisió anual del Padró d'Habitants del municipi de Calaf a 1 de gener de 2023.
00:04:05   Sense intervencions
5  Expedient 932/2023. Aprovació de les festes locals de Calaf per a l'any 2024.
00:09:25   1 Intervenció
6  Expedient 786/2021. Aprovació d'esmena de l'expedient d'expropiacions forçoses de Cal Martorell.
00:10:15   5 Intervencions
7  Expedient 758/2023. Aprovació de les delegacions del Ple a la Junta de Govern Local.
00:15:22   13 Intervencions
8  Expedient 950/2023. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 9_2023. Suplement de Crèdit.
00:33:09   3 Intervencions
9  Expedient 976/2023. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 10_2023. Suplement de Crèdit.
00:34:34   3 Intervencions
10  Expedient 985/2023. Aprovació de la compatibilitat de la tècnica d'Intervenció.
00:35:57   4 Intervencions
11  Expedient 960/2023. Aprovació de la sol·licitud de pròrroga per al 2024 del Conveni de col·laboració interadministrativa amb el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya per a la prestació del servei de centre de dia per a la gent gran 'Casa Gimferrer' de Calaf.
00:37:55   4 Intervencions
12  Expedient 1468/2022. Aprovació de la continuïtat del conveni de col·laboració amb el Departament d'Educació pel Pla Educatiu d'Entorn.
00:39:35   4 Intervencions
13  Expedient 389/2023 Aprovació de l'esmena en el PCAP de l'expedient del contracte de concessió de serveis del centre de dia Casa Joan Gimferrer.
00:40:52   3 Intervencions
14  Expedient 389/2023 Aprovació expedient del contracte de concessió de serveis del centre de dia Casa Joan Gimferrer.
00:42:41   2 Intervencions
15  Moció que presenten els grups municipals de Junts per Calaf- Acord Municipal i Junts per Catalunya- Compromís Municipal sobre la problemàtica dels abocadors incontrolats en els municipis de la demarcació de Barcelona: abast de la problemàtica, mesures i possibles ajuts.
00:43:58   4 Intervencions
16  Expedient 810/2023. Aprovació inicial del projecte de l'enllumenat públic de Calaf (DUS5000).
00:46:26   9 Intervencions
B)  Activitat de control
00:59:05   Sense intervencions
17  Donar compte dels decrets d'alcaldia.
00:59:10   15 Intervencions
18  Donar compte de les actes números 4 i 5 de Junta de Govern de 2023.
01:11:34   2 Intervencions
C)  Precs i preguntes
01:13:46   5 Intervencions
Fin de la sesión  Fi
01:20:55   Sense intervencions
<