Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Documents
Inici
Obertura de la sessió
00:01:12
Part resolutiva
00:01:18
Votació de la urgència: Expedient 1241/2023. Aprovació de la proposta de la declaració BCIL Bé Cultural d'interès local de Cal Martorell.
00:01:19
Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 24 de juliol de 2023.
00:05:00
Expedient 377/2023. Aprovació definitiva del Compte General del pressupost de l'exercici 2022.
00:05:29
Expedient 1209/2023. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 11_2023. Suplement de crèdit finançat amb fons de contingència
00:09:53
Expedient 1015/2023. Aprovació inicial de l'Ordenança Municipal per a l'estalvi d'aigua.
00:12:48
Expedient 1093/2023. Aprovació inicial del Reglament del Teletreball.
00:17:59
Expedient 1135/2023. Ratificació del nomenament de secretària suplent del Jutjat de Pau.
00:26:01
Moció de suport a l'exconseller Miquel Buch i el sergent Lluís Escolà que presenta el grup municipal de Junts per Catalunya- Compromís Municipal.
00:27:52
Expedient 1163/2023. Aprovació del contracte mixt de subministraments i obres "per la renovació i millora de l'enllumenat públic exterior, dins del pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat pels fons Next Generation EU".
00:31:36
Expedient 1241/2023. Aprovació de la proposta de la declaració BCIL Bé Cultural d'interès local de Cal Martorell.
00:43:22
Activitat de control
00:48:28
Donar compte dels decrets d'alcaldia.
00:48:30
Donar compte de l'acta número 6 de Junta de Govern de 2023.
01:05:04
Donar compte del PMT del segon trimestre del 2023.
01:06:06
Precs i preguntes
01:06:32
Inicio de la sesión  Inici
00:01:08   Sense intervencions
0  Obertura de la sessió
00:01:12   1 Intervenció
A)  Part resolutiva
00:01:18   Sense intervencions
1  Votació de la urgència: Expedient 1241/2023. Aprovació de la proposta de la declaració BCIL Bé Cultural d'interès local de Cal Martorell.
00:01:19   7 Intervencions
2  Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 24 de juliol de 2023.
00:05:00   3 Intervencions
3  Expedient 377/2023. Aprovació definitiva del Compte General del pressupost de l'exercici 2022.
00:05:29   6 Intervencions
4  Expedient 1209/2023. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 11_2023. Suplement de crèdit finançat amb fons de contingència
00:09:53   10 Intervencions
5  Expedient 1015/2023. Aprovació inicial de l'Ordenança Municipal per a l'estalvi d'aigua.
00:12:48   10 Intervencions
6  Expedient 1093/2023. Aprovació inicial del Reglament del Teletreball.
00:17:59   18 Intervencions
7  Expedient 1135/2023. Ratificació del nomenament de secretària suplent del Jutjat de Pau.
00:26:01   6 Intervencions
8  Moció de suport a l'exconseller Miquel Buch i el sergent Lluís Escolà que presenta el grup municipal de Junts per Catalunya- Compromís Municipal.
00:27:52   4 Intervencions
9  Expedient 1163/2023. Aprovació del contracte mixt de subministraments i obres 'per la renovació i millora de l'enllumenat públic exterior, dins del pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat pels fons Next Generation EU'.
00:31:36   10 Intervencions
10  Expedient 1241/2023. Aprovació de la proposta de la declaració BCIL Bé Cultural d'interès local de Cal Martorell.
00:43:22   7 Intervencions
B)  Activitat de control
00:48:28   Sense intervencions
11  Donar compte dels decrets d'alcaldia.
00:48:30   48 Intervencions
12  Donar compte de l'acta número 6 de Junta de Govern de 2023.
01:05:04   3 Intervencions
13  Donar compte del PMT del segon trimestre del 2023.
01:06:06   3 Intervencions
C)  Precs i preguntes
01:06:32   17 Intervencions
Fin de la sesión  Fi
01:17:29   Sense intervencions
<