Sessió plenària ordinària dilluns 25 de setembre de 2023

Durada: 01:17:35
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
2022
2023
2024
2025
Ajuntament de calaf
Carmen Arrojo Maroto
Concurs
ordenances fiscals
Sorteig eleccions
Inicio de la sesión Inici
  00:01:08 Sense intervencions
0 Obertura de la sessió
  00:01:12 1 Intervenció
A) Part resolutiva
  00:01:18 Sense intervencions
1 Votació de la urgència: Expedient 1241/2023. Aprovació de la proposta de la declaració BCIL Bé Cultural d'interès local de Cal Martorell.
  00:01:19 7 Intervencions
2 Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 24 de juliol de 2023.
  00:05:00 3 Intervencions
3 Expedient 377/2023. Aprovació definitiva del Compte General del pressupost de l'exercici 2022.
  00:05:29 6 Intervencions
4 Expedient 1209/2023. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 11_2023. Suplement de crèdit finançat amb fons de contingència
  00:09:53 10 Intervencions
5 Expedient 1015/2023. Aprovació inicial de l'Ordenança Municipal per a l'estalvi d'aigua.
  00:12:48 10 Intervencions
6 Expedient 1093/2023. Aprovació inicial del Reglament del Teletreball.
  00:17:59 18 Intervencions
7 Expedient 1135/2023. Ratificació del nomenament de secretària suplent del Jutjat de Pau.
  00:26:01 6 Intervencions
8 Moció de suport a l'exconseller Miquel Buch i el sergent Lluís Escolà que presenta el grup municipal de Junts per Catalunya- Compromís Municipal.
  00:27:52 4 Intervencions
9 Expedient 1163/2023. Aprovació del contracte mixt de subministraments i obres "per la renovació i millora de l'enllumenat públic exterior, dins del pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat pels fons Next Generation EU".
  00:31:36 10 Intervencions
10 Expedient 1241/2023. Aprovació de la proposta de la declaració BCIL Bé Cultural d'interès local de Cal Martorell.
  00:43:22 7 Intervencions
B) Activitat de control
  00:48:28 Sense intervencions
11 Donar compte dels decrets d'alcaldia.
  00:48:30 48 Intervencions
12 Donar compte de l'acta número 6 de Junta de Govern de 2023.
  01:05:04 3 Intervencions
13 Donar compte del PMT del segon trimestre del 2023.
  01:06:06 3 Intervencions
C) Precs i preguntes
  01:06:32 17 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:17:29 Sense intervencions