Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Documents
Inici
Obertura de la sessió
00:01:20
Part resolutiva
00:01:53
Expedient 246/2023. Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'exercici 2024.
00:01:54
Expedient 1326/2023. Aprovació de l'increment de retribucions del personal exercici 2023.
00:33:11
Expedient 1335/2023. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 12_2023. Suplement de crèdit.
00:34:48
Expedient 389/2023 Aprovació de l'adjudicació del contracte de concessió de serveis del centre de dia Casa Joan Gimferrer.
00:35:56
Expedient 1221/2022. Aprovació provisional del pla parcial de delimitació del sector SUD-2 MAQUINÀRIA AGRÍCOLA SOLÀ.
00:41:26
Moció de suport al Correllengua 2023 presentada pels grups municipals de Junts Per Calaf - Acord Municipal i Junts per Catalunya - Compromís Municipal.
00:47:09
Inicio de la sesión  Inici
00:01:00   Sense intervencions
0  Obertura de la sessió
00:01:20   1 Intervenció
A)  Part resolutiva
00:01:53   Sense intervencions
1  Expedient 246/2023. Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'exercici 2024.
00:01:54   62 Intervencions
2  Expedient 1326/2023. Aprovació de l'increment de retribucions del personal exercici 2023.
00:33:11   5 Intervencions
3  Expedient 1335/2023. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 12_2023. Suplement de crèdit.
00:34:48   5 Intervencions
4  Expedient 389/2023 Aprovació de l'adjudicació del contracte de concessió de serveis del centre de dia Casa Joan Gimferrer.
00:35:56   13 Intervencions
5  Expedient 1221/2022. Aprovació provisional del pla parcial de delimitació del sector SUD-2 MAQUINÀRIA AGRÍCOLA SOLÀ.
00:41:26   9 Intervencions
6  Moció de suport al Correllengua 2023 presentada pels grups municipals de Junts Per Calaf - Acord Municipal i Junts per Catalunya - Compromís Municipal.
00:47:09   7 Intervencions
Fin de la sesión  Fi
00:50:31   Sense intervencions
<