Sessió plenària Extraordinària dilluns 23 d'octubre de 2023

Durada: 00:50:39
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
2022
2023
2024
2025
Ajuntament de calaf
Carmen Arrojo Maroto
Concurs
ordenances fiscals
Sorteig eleccions
Inicio de la sesión Inici
  00:01:00 Sense intervencions
0 Obertura de la sessió
  00:01:20 1 Intervenció
A) Part resolutiva
  00:01:53 Sense intervencions
1 Expedient 246/2023. Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'exercici 2024.
  00:01:54 62 Intervencions
2 Expedient 1326/2023. Aprovació de l'increment de retribucions del personal exercici 2023.
  00:33:11 5 Intervencions
3 Expedient 1335/2023. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 12_2023. Suplement de crèdit.
  00:34:48 5 Intervencions
4 Expedient 389/2023 Aprovació de l'adjudicació del contracte de concessió de serveis del centre de dia Casa Joan Gimferrer.
  00:35:56 13 Intervencions
5 Expedient 1221/2022. Aprovació provisional del pla parcial de delimitació del sector SUD-2 MAQUINÀRIA AGRÍCOLA SOLÀ.
  00:41:26 9 Intervencions
6 Moció de suport al Correllengua 2023 presentada pels grups municipals de Junts Per Calaf - Acord Municipal i Junts per Catalunya - Compromís Municipal.
  00:47:09 7 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:50:31 Sense intervencions